Projekt Planerat

Ett öppnare Gustav Adolfs Torg

Norrmalm

Genom en tillfällig möblering testar vi lösningar för att skapa ytor för sociala möten. Trafiken kommer ledas om för att skapa en större och flexibel vistelseyta för gående och evenemang.

Projektfakta

Gustav Adolfs torg är en av Stockholms mest centrala platser och har en viktig historisk betydelse för stockholmarna. Idag domineras platsen till stor del av trafik och upplevs som otillgängligt och underutnyttjat. Därför kommer Stockholms stad nu göra en rad åtgärder för att skapa ett mer levande, attraktivt och föränderligt torg.

Trafiken leds om för att skapa nya ytor

Genom att leda om trafiken och flytta på parkeringsplatser framför Kungliga operan frigörs stora ytor som kan användas för möbler, belysning och växter.

Torget kommer få platsanpassade bänkar och belysningen ska bidra till att platsen blir tryggare och mer inbjudande. Åtgärderna kommer också göra det lättare att röra sig över hela torgytan.

De flesta lösningar kommer vara både enkla och flexibla. Det gör att staden har möjlighet att flytta på möbler och växter för till exempel evenemang, eller för att bättre anpassa platsen till nya förutsättningar. Sammantaget innebär det att Gustav Adolfs Torg kommer kunna vara en föränderlig plats som tillåter nya upplevelser för stockholmarna.

Levande Stockholm

Gustav Adolfs Torg är under sommaren en del av stadens många sommarplatser men på det här torget kommer möbler, belysning och växter bestå även efter sommarmånaderna.

Läs mer om Levande Stockholm och årets sommarplatser

Tidplan

Projektet kommer starta vecka 16 och pågå under sex veckor.

Påverkan under byggtiden

Under byggtiden kommer delar av torget stängas av och trafiken kommer ledas om. Arbetet kommer ske dagtid och buller kan förekomma vid till exempel beläggningsarbete.

Kontakt

Trafikkontoret

Uppdaterad