Projekt Genomfört

Ett öppnare Gustav Adolfs Torg

Norrmalm

Genom en tillfällig möblering och permanenta förändringar testas lösningar för att skapa ytor för sociala möten. Trafiken har letts om och en större och flexibel vistelseyta för människor, kultur och evenemang har skapats.

Projektfakta

Gustav Adolfs torg är en av Stockholms mest centrala platser och har en viktig historisk betydelse för stockholmarna. Platsen har till stor del dominerats av trafik och upplevts som otillgänglig och underutnyttjad och därför har Stockholms stad nu genomfört en rad åtgärder för att skapa ett mer levande, attraktivt och föränderligt torg.

Från trafikplats till öppet torg

Genom att leda om trafiken och flytta på parkeringsplatser framför Kungliga operan har stora ytor frigjorts. Torget har fått sittplatser, växter, konst och belysning som gör platsen tryggare och mer inbjudande. Tack vare dessa åtgärder är det också lättare att röra sig över hela torgytan. De flesta lösningarna är både enkla och flexibla, vilket gör att staden har möjlighet att flytta på möbler och växter för till exempel evenemang, eller för att bättre anpassa platsen till nya förutsättningar. Gustav Adolfs Torg är nu en föränderlig plats som tillåter nya upplevelser för stockholmarna!

Förvandlingen i filmformat

Projektet med Gustav Adolfs torg påbörjades i april och genomfördes med relativt enkla medel, från beslut och projektstart till ett öppet, välkomnande torg på några månader. Via länken kommer du till en kort film som visar hur denna förvandling gick till. Landskapsarkitekten Ulrika Petzelius och trafikplaneraren Theodor Bratt berättar om planerna, Kungliga Operans VD Birgitta Svendén reflekterar över de nya möjligheterna och byggarbetarna berättar om hur de förverkligat projektet.

 

Levande Stockholm

Gustav Adolfs Torg är under sommaren en del av stadens många sommarplatser men på det här torget kommer möbler, belysning och växter bestå även efter sommarmånaderna. 

Läs mer om Levande Stockholm och årets sommarplatser på Upplev Stockholm.

Upplev Stockholm, Stockholms stads webbplats

Tidplan

Projektet startade vecka 16 2021 och pågick under sex veckor.

Kontakt

Trafikkontoret

Uppdaterad