dcsimg
Projekt Planerat

Hagdalen rustas upp och blir stadsdelspark

Hagsätra

Parken Hagdalen ska rustas upp och utvecklas som stadsdelspark. Stort fokus läggs vid att skapa en trygg och säker park som är tillgänglig för alla.

Projektfakta

Parken Hagdalen ingår i ett grönt stråk som binder samman Hagsätras och Rågsveds centrum. Den består omväxlande av ytor med klippt gräs med solitära träd och sparade bergknallar med skog. Här finns en inhägnad bollplan och en skate- och basketanläggning jämte lekutrustning för yngre barn såsom sandlek, klätterlek och gungor och grillplats. Parken innehåller värdefulla natur- och kulturvärden såsom berghällar och äldre granitmurar och trappor som ger parken en egen identitet. Dess topografi och läge mellan husen gör också att den är en av få parker i närområdet som inte är bullerstörda.

Tidplan

För att samla in synpunkter inför upprustningen och höra vad parkens brukare tycker har två öppna samråd hållits under mars 2018, ett i Rågsvedsskolan och ett i Hagsätraskolan.

Dialogarbetet fortsätter under april med mindre fokusgrupper med flickor och kvinnor.

Ett förslag till utformning presenterades på plats i parken på parkernas dag i augusti 2018.

Upprustningsarbetena beräknas pågå 2019-2020.

Projektet är en del av Grönare Stockholm

Grönare Stockholm är en särskild satsning inom Stockholms stad för att utveckla stadens parker och naturområden. Parker, gångstråk och torg förnyas, förbättras och rustas upp. Satsningen pågår under 2017-2021. På kartan syns fler projekt inom satsningen.

Kontakt

Trafikkontoret

Uppdaterad