Tillgänglig gårdsyta blir cirka 22 kvadratmeter per förskolebarn. Förskolans vistelseyta kompletteras med utevistelse i parken precis utanför förskolans område.