Planen har vunnit laga kraft. I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av tidigare handlingar och följa planeringsarbetet som skett.