Ritning över förskola och förskolegård. Illustration.
  • Planering
  • Beslutad
  • Pågående
  • Genomfört

Gullpigans lekplats

Hammarbyhöjden

Skarpnäcks stadsdelsförvaltning har rustat upp lekparken Gullpigan i Hammarbyhöjden under hösten 2016 och våren 2017.

Inför upprustningen av parken anlitades en landskapsarkitekt för att ta fram ett förslag. De synpunkter som kom in under hösten arbetades in i förslaget där det var möjligt. Förslaget presenterades på ett möte i parken 14 april 2016.

Gullpigans lekplats ska rustas upp och utvecklas med nya lekredskap. Lekplatsen ges en tydlig naturkaraktär med lekredskap i trä, rostfritt stål samt detaljer av röda nyckelpigor. Fotbollsplanen får konstgräs och lekplatsen får bättre belysning för att kunna nyttjas året om. Lekplatsen kompletteras även med nya sittplatser och grill.

Lekparken ligger vid ett parkstråk mellan Petrejusvägen och Kalmgatan.

Tidsplan

Upprustningen av lekparken pågår och beräknas vara färdigställd i början av hösten 2017.

Hitta hit

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Byggaktör

Skarpnäcks stadsdelsförvaltning ansvarar för projektet.

Kontakta oss

* Obligatorisk uppgift

Få kopia/svar

Ange din e-postadress, så att vi kan svara dig via e-post. När du anger din e-postadress får du också en kopia på ditt meddelande.

Projekt i Hammarbyhöjden

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad