Projekt Planerat

Hammarbyhöjdens entré

Hammarbyhöjden

Cirka 140 bostäder planeras i korsningen Olaus Magnus väg och Hammarbybacken (kvarter Cikadan). I anslutning till bostadsbebyggelsen föreslås en upprustning av Olaus Magnus väg, samt en omvandling av torget vid Kalmgatan.

Projektfakta

140 lägenheter och upprustning av gatumiljö

Förslaget innebär att korsningen Olaus Magnus väg/Hammarbybacken, förtätas med cirka 140 lägenheter. I anslutning till bostadsbebyggelsen föreslås en upprustning av Olaus Magnus väg, samt en omvandling av torget vid Kalmgatan. För att stärka stråket mot Hammarbyhöjden centrum föreslås lokaler att ingå i bottenvåningarna på den nya bebyggelsen. Projektet är en viktig del i utvecklingen av Hammarbyhöjden då platsen utgör entré till stadsdelen, och har potential att koppla samman stadsdelen bättre med Gullmarsplan.

Byggaktör 

JM AB.

Tidplan

  • Start-PM antogs av stadsbyggnadsnämnden 18 augusti 2016.
  • Ett förslag till detaljplan planeras gå på samråd under kvartal 4, 2021. 
  • Granskning planeras kvartal 1, 2023
  • Antagande kvartal 4, 2023.

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planarbetet. Här kan du också under vissa perioder lämna synpunkter på förslaget.

Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Ays Alayat

Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret

Caroline Cronvall

Projektledare, exploateringskontoret

Linnea Elfving

Kommunikatör, exploateringskontoret

Mer om stadsutvecklingsområdet

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad