dcsimg
Projekt Planerat

Hammarbyhöjdens entré

Hammarbyhöjden

Planförslaget innebär att korsningen Olaus Magnus väg/Hammarbybacken (kvarter Cikadan) förtätas med ca 100 lägenheter i flerbostadshus. I anslutning till bostadsbebyggelsen föreslås en upprustning av Olaus Magnus väg, samt en omvandling av torget vid Kalmgatan.

Projektfakta

100 lägenheter och upprustning av gatumiljö

Förslaget innebär att korsningen Olaus Magnus väg/Hammarbybacken, förtätas med cirka 100 lägenheter. I anslutning till bostadsbebyggelsen föreslås en upprustning av Olaus Magnus väg, samt en omvandling av torget vid Kalmgatan. För att stärka stråket mot Hammarbyhöjden centrum föreslås lokaler att ingå i bottenvåningarna på den nya bebyggelsen. Projektet är en viktig del i utvecklingen av Hammarbyhöjden då platsen utgör entré till stadsdelen, och har potential att koppla samman stadsdelen bättre med Gullmarsplan.

Byggaktör 

JM Bostad AB.

Tidplan

  • Start-PM antogs av stadsbyggnadsnämnden 18 augusti 2016.
  • Tidplanen för detaljplanearbetet är inte fastställd. 

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planarbetet. Här kan du också under vissa perioder lämna synpunkter på förslaget.

Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Alayat Ays

Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret

Jenny Norrman

Projektledare, Exploateringskontoret

Linnea Elfving

Kommunikatör, exploateringskontoret

Mer om stadsutvecklingsområdet

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad