Illustration över stad med flervåningshus och bilar. I bakgrunden syns Globen och stadshuset.
Projekt Genomfört

Handelshus byggs ut vid Tallkrogsplan

Tallkrogen

Vid Tallkrogsplan planeras en utbyggnad av befintlig handelsbyggnad.

Projektfakta

Vad?

För att kunna bygga ut en befintlig handelsbyggnad mot Tallkrogsvägen respektive Kaggeholmsvägen har detaljplanen Ölet 2 ändrats. Tillbyggnaden är begränsad till ett våningsplan. 

När?

Detaljplanen vann laga kraft 2015-05-02.
Genomförandetiden gäller fem år från det att detaljplanen vunnit laga kraft.
Utbyggnaden är klar.

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar från planarbetet.
Bygg- och plantjänsten

 

Kontakt

Stadsbyggnadskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad