Ny idrottshall vid Hjorthagens IP. Foto: Pax Engström
Ny idrottshall vid Hjorthagens IP. Foto: Pax Engström
Projekt Genomfört

Ny idrottshall i Hjorthagen

Hjorthagen

Stockholms stad har byggt en fullstor idrottshall i Gasverksområdet. Hallen har en spelplan på 20 x 40 meter och inrymmer omklädningsrum, kafeteria, träningslokaler för fäktning och ytor för läxläsning. Hjorthagshallen invigdes den 20 september 2019.

Bildgalleri

Spelplanen är delbar på mitten genom en ridåvägg. Foto: Pax Engström
Spelplanen är delbar på mitten genom en ridåvägg. Foto: Pax Engström
Konstnären Anna Nordqvist Andersson har skapat fönster formade som ögon. Foto: Pax Engström
Konstnären Anna Nordqvist Andersson har skapat fönster formade som ögon. Foto: Pax Engström
Hall för fäktning. Foto: Pax Engström
Hall för fäktning. Foto: Pax Engström

Projektfakta

Just nu utvecklas Hjorthagsområdet från ett stängt industriområde till en ny öppen stadsdel med kontor, handel, service och kultur. En ny idrottshall i Hjorthagen är ett viktigt inslag i stadsutvecklingen och behovet av fullstora idrottshallar i norra innerstaden är stort. Det gäller för både föreningsliv och allmänhet. Tidigare finns bara en fullstor idrottshall i norra innerstaden, Engelbrektshallen som invigdes hösten 2013. Stockholms stads uppförande av den nya idrottshallen gör att fler får möjlighet att utöva idrott.

Fullstor idrottshall

Hjorthagshallen är en fullstor idrottshall med spelmåtten 20 x 40 meter, vilket gör den godkänd för sporter som handboll, innebandy och futsal. Spelplanen är delbar på mitten genom en ridåvägg. I hallen finns omklädningsrum, kafeteria, läktare, lokaler för fäktning, förråd och ytor för läxläsning.

Hjorthagshallen ligger intill nya Bobergsskolan och Hjorthagens idrottsplats. Under dagtid används hallen för skolidrott och under kvällstid och helger för föreningsverksamhet.

Hjorthagshallen har fått en arkitektonisk utformning i tegel och glas för smälta in i den intressanta närmiljön i Gasverksområdet.

Hållbarhet och miljö

Hallen följer Norra Djurgårdsstadens program för miljö, arkitektur, grönytefaktorer och energiförbrukning. Den har uppförts med lokal energiproduktion i form av solceller, grönt tak samt godkända byggmaterial. Bland annat så är alla invändiga skyltar i hallen gjorda av trä och inte plast som vanligtvis används.

Platsspecifik gestaltning för Hjorthagshallen

På idrottshallens nordöstra kortsida som vetter mot skogspartiet har konstnären Anna Nordqvist Andersson skapat fönster formade som ögon. Konstverket består av laminerade foton som placeras mellan fönsterglasen.

Konstverket är framtaget i samarbete med Stockholm konst och följer enprocentregeln. Det innebär att en procent vid ny-, om- och tillbyggnad i Stockholms stad ska avsättas för konstnärlig gestaltning.

Tidplan för idrottshallen

Bygget av Hjorthagshallen påbörjades i maj 2017 och färdigställdes under sommaren 2019.

Hallen invigdes den 20 september 2019 tillsammans med Bobergsskolan.

Ansvarig för projektet var Stockholms stad

Ansvarig för projektet var Stockholms stad, genom fastighetskontoret, i samarbete med idrottsförvaltningen.

Kontakt

Idrottsförvaltningen

Fastighetskontoret

Nyheter

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad