dcsimg
Idrottshallens entré mot Gasverksvägen. Bild: AIX arkitekter
Projekt Pågående

Ny idrottshall i Hjorthagen

Hjorthagen

Stockholms stad bygger en ny fullstor idrottshall i Gasverksområdet. Hallen får en spelplan på 40 x 20 meter och kommer att inrymma läktare för publik, omklädningsrum och lokaler för fäktning. Hjorthagshallen, Hjorthagens Idrottsplats 2, öppnar i augusti 2019.

Bildgalleri

Visionbild över idrottshallen. Bild: AIX arkitekter
Hjorthagshallen ligger i anslutning till Hjorthagens idrottsplats. Bild: AIX arkitekter
Visionsbild på Hjorthagshallens entré. Bild: Visionsbilder Joakim Häggström Arkitektkontor AB
Hallen kommer få en spelplan med måtten 40x20 meter. Bild: Visionsbilder Joakim Häggström Arkitektkontor AB
Lokaler för fäktning. Bild: Visionsbilder Joakim Häggström Arkitektkontor AB

Projektfakta

Just nu utvecklas Hjorthagsområdet från ett stängt industriområde till en öppen stadsdel med kontor, handel, service och kultur. En ny idrottshall i Hjorthagen är ett viktigt inslag i stadsutvecklingen och behovet av fullstora idrottshallar i norra innerstaden är stort. Det gäller för både föreningsliv och allmänhet. I dagsläget finns bara en fullstor idrottshall i norra innerstaden, Engelbrektshallen som invigdes hösten 2013. Stockholms stads uppförande av den nya idrottshallen gör att fler får möjlighet att utöva idrott.

Fullstor idrottshall

Hjorthagshallen kommer bli en fullstor idrottshall med spelmåtten 40 x 20 meter, vilket gör den godkänd för sporter som exempelvis handboll, innebandy och futsal. Spelplanen kommer att vara delbar på mitten genom en ridåvägg. I hallen kommer det finnas läktare, omklädningsrum, lokaler för fäktning och förråd.

Hjorthagshallen, Hjorthagens Idrottsplats 2, ligger intill nya Bobergsskolan och Hjorthagens idrottsplats. Under dagtid kommer hallen att användas för skolidrott och under kvällstid och helger för föreningsverksamhet.

Den nya idrottshallen i Hjorthagen får en arkitektonisk utformning som anpassar sig till den intressanta närmiljön och den industriarkitektur som finns bevarad från när i Gasverksområdet byggdes på 1890-talet.

Hållbarhet och miljö

Hjorthagshallen byggs i enlighet med kraven för Miljöbyggnad Guld. Det innebär att den uppförs med lokal energiproduktion i form av solceller, grönt tak samt godkända byggmaterial enligt de miljökrav som staden ställer på nya byggnader i Norra Djurgårdsstaden. Hallen uppförs med inriktning passivhus, ett energieffektivt hus som uppfyller höga krav på energiförbrukning och utsläpp.

Platsspecifik gestaltning för Hjorthagshallen

På idrottshallens nordöstra kortsida som vetter mot skogspartiet har konstnären Anna Nordqvist Andersson skapat fönster formade som ögon. Konstverket består av laminerade foton som placeras mellan fönsterglasen. 

Konstverket är framtaget i samarbete med Stockholm konst och följer enprocentregeln. Det innebär att en procent vid ny-, om- och tillbyggnad i Stockholms stad ska avsättas för konstnärlig gestaltning.

Tidplan för idrottshallen

Byggandet av den nya idrottshallen påbörjades 2017. Hallen beräknas vara klar i augusti 2019.

Ansvarig för projektet är Stockholms stad

Ansvarig för projektet är Stockholms stad, genom fastighetskontoret, i samarbete med idrottsförvaltningen.

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planarbetet. Här kan du också under vissa perioder lämna synpunkter på förslaget.
Bygg- och plantjänsten 

Kontakt

Royne Julin

Projektledare, fastighetskontoret

Mats Asplind

Projektplanerare Västerort/City, idrottsförvaltningen

Caroline Berg

Kommunikatör, fastighetskontoret

Nyheter

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad