Visionsbild för Söderhov av Castellum Stockholm, Wallenstam och Åke Sundvall Projekt.
Visionsbild för Söderhov av Castellum Stockholm, Wallenstam och Åke Sundvall Projekt.
Projekt Planerat

Hovet- och Söderstadiontomterna utvecklas

Enskede

Förslaget för Hovet- och Söderstadiontomterna (kvarteret Arenan 9) omfattar både bostäder och 30 000 kvadratmeter kontor med kommersiella lokaler för handel, restauranger och föreningsliv samt förskolor.

Projektfakta

Förslaget omfattar 700-1000 bostäder och kontor med kommersiella lokaler för handel, restauranger och föreningsliv samt ett antal förskolor. Även garage samt två träningsrinkar för ishockey under mark ingår i planerna.

En anbudstävling har genomförts i två steg. I slutet av november 2017 utsågs ett vinnande konsortium av markanvisningstävlingen för Hovet- och Söderstadiontomterna. Det blev förslaget "Söderhov" med Castellum Stockholm, Wallenstam och Åke Sundvall Projekt. Vinnarna föreslås få en markanvisning på området och fortsätter samarbeta med staden kring utvecklingen av förslaget och platsen under kommande detaljplaneprocess.

Vidare arbete

Vinnarna har inlett förhandlingar med SGA Fastigheter om markanvisning på området för att i samarbete med staden utveckla förslaget inför en kommande detaljplaneprocess. Försäljning av mark och byggandet av bostäder förutsätter renovering av Ericsson Globe innan det kan starta.

Bildgalleri

Visionsbild för Söderhov av Castellum Stockholm, Wallenstam och Åke Sundvall Projekt.
Visionsbild för Söderhov av Castellum Stockholm, Wallenstam och Åke Sundvall Projekt.
Visionsbild för Söderhov av Castellum Stockholm, Wallenstam och Åke Sundvall Projekt.
Visionsbild för Söderhov av Castellum Stockholm, Wallenstam och Åke Sundvall Projekt.

Frågor och svar

Nyheter

Kontakt

Fredrik Wallin

Projektledare, exploateringskontoret

Lovisa Kihlborg

Arkitekt, stadsbyggnadskontoret

Jenny Brolin

Kommunikationsstrateg, exploateringskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad