Visionsbild för Söderhov av Castellum Stockholm, Wallenstam och Åke Sundvall Projekt.
Visionsbild för Söderhov av Castellum Stockholm, Wallenstam och Åke Sundvall Projekt.
Projekt Planerat

Hovet- och Söderstadiontomterna utvecklas

Johanneshov

Förslaget för Hovet- och Söderstadiontomterna (kvarteret Arenan 9) omfattar både bostäder och kommersiella lokaler för handel, restauranger och föreningsliv samt förskolor.

Projektfakta

Förslaget omfattar cirka 850 bostäder och 10 000-30 000 kvadratmeter kontor med kommersiella lokaler för handel, restauranger och föreningsliv samt ett antal förskolor. Även garage samt två träningsrinkar för ishockey under mark ingår i planerna. Planområdet omfattar tomten där Söderstadion tidigare låg och Hovet som ska rivas.

En anbudstävling har genomförts i två steg. I slutet av november 2017 utsågs ett vinnande konsortium av markanvisningstävlingen för Hovet- och Söderstadiontomterna. Det blev förslaget "Söderhov" med Castellum Stockholm, Wallenstam och Åke Sundvall Projekt. Vinnarna föreslås få en markanvisning på området och fortsätter samarbeta med staden kring utvecklingen av förslaget och platsen under kommande detaljplaneprocess.

Vidare arbete

Vinnarna har inlett förhandlingar med SGA Fastigheter (SGAF) om markanvisning på området för att i samarbete med staden utveckla förslaget inför en kommande detaljplaneprocess. Start-pm för arbetet beslutades i stadsbyggnadsnämnden i december 2022. Planarbetet påbörjas när avtal mellan exploateringsnämnden och SGAF har upprättats och är påtecknade.

Preliminär tidplan

  • Start-pm togs i stadsbyggnadsnämnden december 2022
  • Samråd planeras fjärde kvartalet 2024
  • Granskning planeras fjärde kvartalet 2025
  • Antagande planeras tredje kvartalet 2026

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Bygg- och plantjänsten

Nyheter

Bildgalleri

Visionsbild för Söderhov av Castellum Stockholm, Wallenstam och Åke Sundvall Projekt.
Visionsbild för Söderhov av Castellum Stockholm, Wallenstam och Åke Sundvall Projekt.
Visionsbild för Söderhov av Castellum Stockholm, Wallenstam och Åke Sundvall Projekt.
Visionsbild för Söderhov av Castellum Stockholm, Wallenstam och Åke Sundvall Projekt.

Frågor och svar

Kontakt

Milan Sofipour

Projektledare, exploateringskontoret

Sara Norås

Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret

Jenny Brolin

Kommunikationsstrateg, exploateringskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad