dcsimg
Projekt Pågående

Humlanhusets utemiljö utvecklas

Östermalm

I dialog med allmänheten ska Humlegårdens aktivitetsytor, i nordvästra delen nära Humlanhuset, utvecklas.

Projektfakta

Bakgrund

Stadsdelsnämnden fick under 2015 ett medborgarförslag samt ett förslag från ungdomsrådet om att anlägga ett utomhusgym i Humlegården. Stadsdelsnämnden gav, i samband att medborgarförslaget besvarades, stadsdelsförvaltningen i uppdrag att bredda medborgardialogen för att utreda hur aktivitetsytorna i Humlegården kan kompletteras och förnyas. Markytorna närmast Humlanhuset är idag mycket slitna och behöver rustas upp så att miljön känns trevligare och fräschare att vistas i.

Östermalms stadsdelsförvaltning startade under hösten 2016 en insamling av idéer för att förbättra Humlegårdens aktivitetsytor på parkens nordvästra del invid Humlanhuset. Dialogarbetet finns redovisat i en rapport med tillhörande bilagor längst ner på denna sida. Under våren 2017 togs det fram ett programförslag för utveckling av utemiljön baserat på behov och inkomna synpunkter. I programmet finns mer detaljerad beskrivning av vad som ska genomföras.

Genomförda åtgärder

 • Humlanshusets entré har rustats upp med nya markmaterial och sittmöjligheter
 • Nya planteringar
 • Nytt utegym
 • Nytt konstgräs på bollplanen
 • Nya sittplatser
 • Förnyad basketplan
 • Ny markbeläggning vid husets norra fasad
 • Ny pergola vid husets norra fasad

Tidplan

 • Program för beslut i stadsdelsnämnden: vår 2017
 • Projektering och framtagande av förenklad bygghandling: höst 2017
 • Genomförande: 2018-2019

Ansvarig

Östermalms stadsdelsförvaltning ansvarar för projektet.

 

Kontakt

Parkmiljöavdelningen norra innerstaden

Östermalms stadsdelsförvaltning

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad