dcsimg
Illustration över stad med flervåningshus och bilar. I bakgrunden syns Globen och stadshuset.
Projekt Planerat

Husby, Dalhagens bollplan, idrottshall och skola

På drygt 10 platser i Husby – främst vid parkeringsdäck – planeras det för ny bebyggelse. Sammanlagt planeras för 600 nya bostäder samt skola och idrottsplats. Satsningar kommer även att göras på torg och andra offentliga rum.

Projektfakta

Förslaget i korthet

Detaljplanen gör det möjligt att bygga en ny idrottshall och skola på platsen för Dalhagens bollplan. Förslaget syftar också till att stärka de lokala samband mellan stadsdelarna Husby, Kista och Akalla.

Karta dalhagen

Dalhagens bollplan har förutsättningar att bli en målpunkt för boende i närområdet. Förutom ny skola och idrottshall kommer planen att möjliggöra satsningar på utveckling av närliggande gångvägar och naturområden samt ytor för spontana och planerade aktiviteter.

Planen innebär även samordningsvinster för skol- och idrottsverksamheten.

Tidplan

Planarbetet startade under våren 2017 och samråd planeras till andra kvartalet 2019. Planerad byggstart tidigast 2021.

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Bygg- och plantjänsten.

Kontakt

Alexander Hansson-Göl

Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret

Joakim Norell

Projektledare, exploateringskontoret

Hendrik Bergstén

Projektkommunikatör, exploateringskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad