dcsimg
tecknad bild av de två husen
Vy mot öster. Illustration Bergkrantz Arkitekter AB.
Projekt Planerat

Hyres- och studentbostäder i Högdalen C

Högdalen

90 hyresrätter och 90 studentbostäder vid Rangstaplan i Högdalen centrum. Projektet kommer beröra delar av fastigheten Örby 4:1.

Bildgalleri

tecknad bild av de två husen
Vy mot öster. Illustration Bergkrantz Arkitekter AB.
tecknd bild av de två husen
Vy mot söder. Illustration: Bergkrantz Arkitekter AB.

Projektfakta

Hyreslägenheter och studentbostäder i Högdalens centrum

90 nya lägenheter och 90 studentlägenheter planeras vid Rangstaplan i Högdalens centrum. Byggnaden får en gemensam bas i två till tre våningar samt två högre delar. Den norra delen föreslås bli 16 våningar och innehålla hyreslägenheter. Den södra delen planeras till tio våningar och innehåller studentlägenheter och lokaler. Parkering sker i garage i två plan där delar av garagets tak fungerar som gemensam uteplats.

Attraktiv tyngdpunkt

Förslaget kommer att förtäta Högdalens centrum med bostäder i enlighet med Översiktsplanens strategi ”Satsa på attraktiva tyngdpunkter”. Projektet planeras i ett läge med väl utbyggd kollektivtrafik, både tunnelbana och bussar nås från torget strax intill. Servicen i området är väl utbyggd och förslaget ger möjligheter att förstärka detta ytterligare.

Tidplan

  • Start-PM: kvartal ett 2014
  • Plansamråd hålls preliminärt under 2010

Byggherre

Byggherre är Åke Sundvall Projekt AB.

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planarbetet. Här kan du också under vissa perioder lämna synpunkter på förslaget.

Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Maria Borup

Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret

Denise Silveti Bustillos

Projektledare, exploateringskontoret

Anna Ingels

Kommunikatör, exploateringskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad