Fotomontage av ny bebyggelse från nordost. Illustration: Tyréns
Fotomontage av ny bebyggelse från nordost. Illustration: Tyréns
Projekt Planerat

Hyresrätter i Bandhagen

Bandhagen

Cirka 35 nya hyresrätter planeras i Bandhagen. Förslaget ingår i projektet Stockholmshusen och berör fastigheten Örby 4:1 m fl.

Projektfakta

Cirka 35 hyresrätter

Förslaget gör det möjligt att bygga bostäder vid kvarteret Filmen i Bandhagen. Längs Björksundslingan föreslås ett lamellhus på fyra våningar.

Bostäderna ska byggas som hyresrätter och ingår i projektet Stockholmshusen.

Stockholms bostadsmål 

Projektet stämmer väl med översiktsplanen som anger att kompletteringsbebyggelse kan skapa mervärde i stadsmiljö och utveckla ett områdes identitet. Planförslaget är ett viktigt bidrag för att uppfylla Stockholms bostadsmål och för att åstadkomma goda boendemiljöer.

Tidplan

  • Start-PM i stadsbyggnadsnämnden: juni 2016
  • Samråd: december 2018-februari 2019.
  • Granskning: andra kvartalet 2019
  • Detaljplanen antogs av stadsbyggnadsnämnden oktober 2019. Planen överklagades till Mark- och miljödomstolen.
  • Planen vann laga kraft 2020-03-04 efter att Mark- och miljööverdomstolen avslagit överklagandet.

Byggaktör

Den 3 oktober 2016 anvisade Exploateringsnämnden den ena delen av planområdet till Familjebostäder. Familjebostäder äger sedan tidigare kv Gulskivan.

 

Bildgalleri

Fotomontage av vy från väst. Illustration: Tyréns
Fotomontage av vy från väst. Illustration: Tyréns
Fotomontage vy från norr. Illustration: Tyréns.
Fotomontage vy från norr. Illustration: Tyréns.
Fotomontage av ny bebyggelse från nordost. Illustration: Tyréns
Fotomontage av ny bebyggelse från nordost. Illustration: Tyréns

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Bygg- och plantjänsten

Stockholmshusen

Kontakt

Johan Filipsson

projektledare, exploateringskontoret

William Stepp

Planhandläggare, stadsbyggnadskontoret

Anna Ingels

Kommunikatör, exploateringskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad