Bild: Olof Eriksson/Belatchew
Bild: Olof Eriksson/Belatchew
Projekt Planerat

20 hyresrätter i Malongenparken

Södermalm

I Malongenparken på Södermalm planerar Stockholms stad tillsammans med byggaktören Erik Wallin AB ett hus med cirka 20 nya hyresrätter. Detaljplanen antogs i juni 2020 och byggstart är planerad till 2021.

Projektfakta

20 nya hyresrätter på kulturhistorisk mark

I detaljplanen föreslår staden tillsammans med byggaktören Erik Wallin ett nytt bostadshus med cirka 20 lägenheter och ett nytt torg med plantering. Planområdet utgörs av Malongenparken mellan Renstiernas gata och Nytorget på Södermalm. Förslaget var ute på samråd under 2018. Efter samrådet tog stadsbyggnadsnämnden beslutet att bostadshuset ska sänkas jämfört med samrådsförslaget.

Den del av Malongenparken som inte bebyggs är tänkt att rustas upp och bli ett nytt torg med nya sittmöbler, nya aktiviteter och plats för uteservering. Hundrastgården som finns i parken idag föreslås flyttas till en ny plats längs Katarina Bangata.

Tidplan

  • 2015, december: Markanvisning till Erik Wallin AB
  • 2016, april: Detaljplanearbetet startade
  • 2018, 13 februari - 27 mars: Samråd om detaljplanen
  • 2019, 25 september - 23 oktober: Granskning av detaljplanen 
  • 2020, juni: Detaljplanen antagen i kommunfullmäktige 
  • 2021: Byggstart 

Bildgalleri

Bild: Olof Eriksson/Belatchew
Bild: Olof Eriksson/Belatchew
Illustration över det planerade huset och parkytan. Bild: LAND arkitektur
Illustration över det planerade huset och parkytan. Bild: LAND arkitektur
Området där huset planeras är markerat med en rosa ring.
Området där huset planeras är markerat med en rosa ring.

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Christina Winberg

Projektledare, exploateringskontoret

Sophia Norrman Winter

Arkitekt, stadsbyggnadskontoret

Jacob Hellgren

Kommunikatör, exploateringskontoret

Projekt i stadsdel

Så planeras stadsutveckling

Aktuellt: Arkeologisk utredning

Från den 25 november till och med den 28 november kommer det att utföras en arkeologisk utredning i Malongenparken inför det kommande bostadsbygget. Syftet är att undersöka om det finns lämningar efter trädgårdsodling på platsen. Om någonting hittas kan det bli aktuellt med en större utgrävning längre fram. 

Under arbetet kommer delar av hundrastgården att vara avstängd. 

För fler frågor: Johan Blidmo, Arkeologikonsult: johan@arkeologikonsult.se 

 

Uppdaterad