dcsimg
Vy från öster längs Folkparksvägen - White arkitekter
Projekt Planerat

Hyresrätter sydväst om korsningen Folkparksvägen-Kristallvägen

Solberga

Vid kvarteret Karneolen, i korsningen Folkparksvägen och Kristallvägen, ska Stockholmshem bygga 80 bostäder i så kallade Stockholmshus. Stockholmshusen är stadens satsning för att bygga bostäder snabbare och till lägre kostnader.

Projektfakta

80 bostäder längs Folkparksvägen

Den nya bebyggelsen består av två bostadshus i fyra våningar med sammanlagt 80 bostäder. Byggnadernas utformning och höjder anpassas till den omgivande 50-talsbebyggelsen. Husen placeras längs gatans sträckning med entréer mot gatan för att skapa en mer levande stadskänsla och större trygghet i området. Mellan husen och gatan anläggs gröna förgårdar. Befintliga träd ska bevaras så långt det är möjligt.

Planerad förtätning

Stockholm växer och det kräver fler bostäder. Staden har som mål att bygga 40 000 nya bostäder till år 2020 och 140 000 nya bostäder till år 2030. Staden har undersökt hur Solberga skulle kunna förtätas och var det är lämpligt att bygga. Totalt föreslås mellan 500 och 1 000 nya bostäder runt Folkparksvägen. Planeringen och byggandet kommer att ske i olika etapper. Det här är den första etappen.

Tanken med att förtäta är, förutom att bygga fler bostäder, att skapa mer liv och rörelse på Folkparksvägen. När fler människor flyttar in skapas också underlag för bättre service och större butiksutbud.

Byggaktör

Stockholmshem

Tidplan

  • Staden anvisade mark till Stockholmshem den 10 december 2015.
  • Granskningen av detaljplanen för kvarteret Karneolen pågick 11-27 januari 2017.
  • Planen antogs av stadsbyggnadsnämnden den 6 april 2017.
  • Planen vann laga kraft den 16 maj 2017.
  • Byggstarten är planerad till hösten 2019. 

Stockholmshusen

Bildgalleri

Vy från söder längs Kristallvägen - White arkitekter
Vy från söder längs Kristallvägen - White arkitekter
Vy från väst längs Folkparksvägen - White arkitekter
Vy från öster längs Folkparksvägen - White arkitekter
Situationsplan: Landskapslaget

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planarbetet. Här kan du också under vissa perioder lämna synpunkter på förslaget.

Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Vanja Westerlund

Projektledare, exploateringskontoret

Linnea Elfving

Kommunikatör, exploateringskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad