Illustrationsbild: Kvarter Syllen
Projekt Pågående

500 hyresrätter vid Förmansvägen

Liljeholmen

Ca 500 hyresrätter byggs i kvarteren Golvläggaren 1 och Syllen 3 i Årstadals sydvästra del. I samband med bostadsbyggnationen bygger staden även om Förmansvägen som förses med trottoar på båda sidor.

Projektfakta

Ca 500 nya hyresrätter i Årstadal

I Årstadals sydvästra del byggs cirka 500 nya bostäder inom kvarteren Golvläggaren 1 och Syllen 3. I kvarteret Golvläggaren byggs cirka 150 hyreslägenheter och i kvarteret Syllen cirka 350 hyreslägenheter, varav 172 studentlägenheter i Årstadal studenthus.

Bostadshusens position skärmar av trafikbullret från Södertäljevägen och Essingeleden och öppnar sig mot naturmarken. Bebyggelseskärmen ger både tystare bostadsgårdar och grönområde. Längs med Förmansvägen och mot tvärbanestationen orienteras bebyggelsen i tydliga stadskvarter med husfasader längs gatuliv och kringbyggda gårdar. 

 I samband med bostadsbyggnationen bygger staden om Förmansvägen som förses med trottoar på båda sidor och en trappförbindelse till Nybodahöjden. Staden gör även investeringar i grönområdet mellan Nybodahöjden och Årstadal. 

Stockholmshem bygger

AB Stockholmshem är byggherre för bostäderna och exploateringskontoret för gatuombyggnaden och parkanläggningen.

Tidplan

  • Planen vann laga kraft 12 januari 2013.
  • Inflyttningen i kvarteret Golvläggaren startade hösten 2015.
  • Produktionen vid kvarteret Syllen påbörjades hösten 2015.
  • Inflyttning i kvarteret Syllen sker under våren 2019.

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planarbetet. Här kan du också under vissa perioder lämna synpunkter på förslaget.

Bygg- och plantjänsten

Bildgalleri

Illustrationsbild: Golvläggaren.
Illustrationsbild: Kvarter Syllen
Illustrationsbild: Syllen
Illustrationsbild: Syllen

Kontakt

Ebba von Platen

Projektledare, exploateringskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad