Projekt Planerat

Hyresrätter vid Högbergsgatan

Södermalm

Förslaget, som berör fastigheten Bergsgruvan 9 större, gör det möjligt att bygga cirka 14 hyresrätter samt en lokal på Högbergsgatan.

Projektfakta

Förslaget gör det möjligt att bygga ett nytt flerbostadshus med lokaler i bottenvåningen. Den nya byggnadens volym och proportioner ska vara i samklang med kvarteret i övrigt och ha en hög arkitektonisk kvalitet. I fastighetens befintliga byggnad kan två nya bostäder inredas på vinden genom att takkupor och en takterrass möjliggörs. Befintlig byggnads kulturhistoriska värde beaktas genom skydds- och varsamhetsbestämmelser i syfte att värna stadsbilden mot gatan.

Tidplan

  • Beslut i stadsbyggnadsnämnden om att påbörja planarbetet: december 2018
  • Samråd: 19 november–5 januari 2020
  • Granskning: 26 augusti–22 september 2020
  • Antagen i stadsbyggnadsnämnden: 26 november 2020

Fastighetsägare

Fastigheten Bergsgruvan 9 ägs av Bullerbasius AB.

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Sophia Norrman Winter

Stadsplanerare, Stadsbyggnadskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad