dcsimg
Illustration över stad med flervåningshus och bilar. I bakgrunden syns Globen och stadshuset.
Projekt Planerat

Hyresrätter vid Högbergsgatan

Södermalm

Förslaget, som berör fastigheten Bergsgruvan 9 större, gör det möjligt att bygga cirka 15 hyresrätter samt en lokal på Högbergsgatan.

Projektfakta

Cirka 15 nya bostäder vid Högbergsgatan

Förslaget gör det möjligt att bygga cirka 15 hyresrätter samt en lokal vid korsningen Högbersgatan och Timmermannagatan på Södermalm. Förslaget är i linje med stadsbyggnadsmålet "En växande stad" och kommer att ge ett tillskott på hyresrätter i ett centralt läge.

Hög arkitektonisk kvalitet

En förutsättning i projektet är att den nya byggnadens volym och proportioner är i samklang med kvarteret i övrigt. Den nya byggnaden föreslås byggas mot befintliga kulturhistoriskt värdefulla byggnader och dess utformning ska vara av hög arkitektonisk kvalitet.

Preliminär tidplan

  • Beslut i stadsbyggnadsnämnden om att påbörja planarbetet: december 2018.
  • Samråd: november 2019 – januari 2020.
  • Granskning: juli/augusti 2020.
  • Antagande i stadsbyggnadsnämnden: oktober 2020.

Fastighetsägare

Fastigheten Bergsgruvan 9 ägs av Bullerbasius AB.

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Sophia Norrman Winter

Stadsplanerare, Stadsbyggnadskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad