dcsimg
Projekt Planerat

Hyresrätter vid Högbergsgatan

Södermalm

Förslaget, som berör fastigheten Bergsgruvan 9 större, gör det möjligt att bygga cirka 14 hyresrätter samt en lokal på Högbergsgatan.

Projektfakta

Cirka 14 nya bostäder vid Högbergsgatan

Förslaget gör det möjligt att bygga cirka 14 hyresrätter samt en lokal vid korsningen Högbergsgatan och Timmermansgatan på Södermalm. Förslaget är i linje med stadsbyggnadsmålet "En växande stad" och kommer att ge ett tillskott på hyresrätter i ett centralt läge.

Hög arkitektonisk kvalitet

En förutsättning i projektet är att den nya byggnadens volym och proportioner är i samklang med kvarteret i övrigt. Den nya byggnaden föreslås byggas mot befintliga kulturhistoriskt värdefulla byggnader och dess utformning ska vara av hög arkitektonisk kvalitet.

Preliminär tidplan

  • Beslut i stadsbyggnadsnämnden om att påbörja planarbetet: december 2018
  • Samråd: 19 november–5 januari 2020
  • Granskning: 26 augusti–22 september 2020
  • Antagande i stadsbyggnadsnämnden: november 2020

Fastighetsägare

Fastigheten Bergsgruvan 9 ägs av Bullerbasius AB.

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Sophia Norrman Winter

Stadsplanerare, Stadsbyggnadskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad