Illustrationsbild över ny bebyggelse vid kvarter Kavringen. BILD: White arkitekter
Illustrationsbild över ny bebyggelse vid kvarter Kavringen. BILD: White arkitekter
Projekt Genomfört

Hyresrätter vid Sirapsvägen och Saltvägen

Hökarängen

I Hökarängen, nära tunnelbanan, har sammanlagt cirka 200 bostäder i två områden byggts. I direkt anslutning till tunnelbanas södra entré, vid kvarteret Kavringen, byggdes två bostadshus. Längre söderut, längs med Saltvägen, har fem punkthus byggts. I samband med bostadsbyggnationen rustade staden upp den offentliga miljön i närområdet - bland annat ett offentligt torg och rampen till tunnelbanans entré.

Projektfakta

195 hyresrätter i två områden

Vid Hökarängens tunnelbanestation har 195 hyreslägenheter byggts i två områden. Invid kvarteret Kavringen i direkt anslutning till Hökarängens södra tunnelbaneentré har Bergsundetgruppen byggt ett lamellhus i fyra våningar samt ett högre punkthus i 8 våningar, med sammanlagt 95 nya lägenheter. Utmed Saltvägen har Nordfeldt byggt fem mindre punkthus med sammanlagt 100 lägenheter. Mellan byggnaderna utformades gemensamma gårdsavsatser vid gatan. De två områdena är avskilda av ett parkstråk. Det dåvarande parkområdet minskade till följd av bostadsbebyggelsen. I samband med att nya bostäder byggs rustar staden upp offentliga miljöer.  

Byggaktörer

Bergsundet och Nordfeldt

Vill du veta mer?

Detaljplanerna för projektet är antagen och har vunnit laga kraft. I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av alla handlingar.
Bygg- och plantjänsten 

Kontakt

Tyck till om trafik- och utemiljö

Det här projektet är genomfört och därmed avslutat. Om du vill felanmäla, har en fråga eller en synpunkt om platsen, använd stadens e-tjänst.

Tyck till om trafik- och utemiljö

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad