dcsimg
Illustrationsbild över ny bebyggelse vid kvarter Kavringen. BILD: White arkitekter
Illustrationsbild över ny bebyggelse vid kvarter Kavringen. BILD: White arkitekter
Projekt Pågående

Hyresrätter vid Sirapsvägen och Saltvägen

Hökarängen

I Hökarängen, nära tunnelbanan, byggs sammanlagt ca 200 bostäder i två områden. I direkt anslutning till tunnelbanas södra entré, vid kvarteret Kavringen, byggs två bostadshus. Längre söderut, längs med Saltvägen, ska det byggas fem punkthus. I samband med bostadsbyggnationen rustar staden upp offentliga miljöer. Bland annat anläggs ett offentligt torg och rampen till tunnelbanans entré byggs om.

Projektfakta

200 hyresrätter i två områden

Vid Hökarängens tunnelbanestation ska ca 200 hyreslägenheter byggas i två områden. Invid kvarteret Kavringen i direkt anslutning till Hökarängens södra tunnelbaneentré ska Bergsundetgruppen bygga ett lamellhus i fyra våningar samt ett högre punkthus i 8 våningar, med sammanlagt 95 nya lägenheter. Utmed Saltvägen ska Byggvesta bygga fem mindre punkthus med sammanlagt 100 lägenheter. Mellan byggnaderna utformas gemensamma gårdsavsatser vid gatan. De två områdena är avskilda av ett parkstråk. Det befintliga parkområdet minskar till följd av bostadsbebyggelsen. Målet är att den återstående parkmarken i så liten utsträckning som möjligt ska förändras men på grund av att gång- och cykelvägarna genom parkmarken behöver läggas om kommer ingreppen ändå vara betydande.

Upprustning av offentlig miljö

I samband med bostadsbyggnationen bygger Stockholms stad om rampen till tunnelbanan vars lutning anpassas efter tillgänglighetskraven. Ett publikt torg byggs också mellan Sirapsvägen och tunnelbanan och ett konstverk placeras vid tunnelbanans entré. 

Tidplan

  • Planen vann laga kraft 12 maj 2017.
  • Under våren 2018 genomförds ledningsarbeten i området.
  • De nya bostadshusen vid Sirapsvägen började byggas hösten 2018 och inflyttning pågår fram till våren 2020.
  • Byggnationen av punkthusen längs med Saltvägen påbörjades i början 2019 och första inflyttning planeras under hösten 2020.

Byggaktörer

Bergsundet och Byggvesta AB.

Pågående och planerade arbeten

Nyheter

Bilder från projektet

Illustrationsbild över ny bebyggelse vid kvarter Kavringen. Bild: White arkitekter.
Illustrationsbild över ny bebyggelse vid kvarter Kavringen. Bild: White arkitekter.
Illustrationsbild över ny bebyggelse vid kvarter Kavringen. BILD: White arkitekter
Illustrationsbild över ny bebyggelse vid kvarter Kavringen. BILD: White arkitekter
Illustrationsbild över ny bebyggelse vid kvarter Kavringen från gång- och cykelvägen. Till höger syns de nya ramperna. BILD: White arkitekter
Illustrationsbild över ny bebyggelse vid kvarter Kavringen från gång- och cykelvägen. Till höger syns de nya ramperna. BILD: White arkitekter
Illustrationsbild över ny bebyggelse vid Saltvägen. BILD: Backhans och Hahn arkitekter/Zin arkitektur.
Illustrationsbild över ny bebyggelse vid Saltvägen. BILD: Backhans och Hahn arkitekter/Zin arkitektur.

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planarbetet som skett.
Bygg- och plantjänsten 

Kontakt

Bo Persson

Byggprojektledare, exploateringskontoret

Linnea Elfving

Kommunikatör, exploateringskontoret

Nerma Muhovic

Projektledare, exploateringskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad