dcsimg
Översiktsbild med föreslaget planområde ungefärligt markerat
Översiktskarta med föreslaget planområde ungefärligt markerat
Projekt Planerat

Hyresrätter vid Söndagsvägen

Hökarängen

Förslag till detaljplan för att bygga cirka 72-90 lägenheter inom konceptet Stockholmshus på fastigheten Farsta 2:1 i Hökarängen.

Projektfakta

Cirka 70-90 hyresrätter

I Hökarängen på fastigheten Farsta 2:1 vill staden förtäta och bygga 72-90 nya lägenheter i form av hyresrätter. Fastigheten Farsta 2:1 ligger bredvid Lördagsvägen och Söndagsvägen i Hökarängen och är idag naturmark (skogsområde).

Husen utformas som lamellhus med fyra eller fem våningar. Exakt hur många hus som ska byggas utreds under planarbetet. De nya husen placeras så att de passar in i de befintliga natur- och kulturmiljövärdena på fastigheten.

Konceptet Stockholmshus innebär att byggprocessen effektiviseras för att skapa hyresrätter med rimliga hyror.

Förtätning i kollektivtrafiknära läge

Bristen på bostäder är en av stockholmsregionens största utmaningar. Förslaget är en viktig del i att nå Stockholms stads mål om 40 000 nya bostäder fram till år 2020. Förslaget bidrar till att öka bostadsutbudet i ett kollektivtrafiknära läge och är i linje med översiktsplanen.

Ägare

Marken ägs av Stockholms stad. Exploateringsnämnden gav 2016-12-15 Stockholmshem markanvisning för att bygga bostäder på del av fastigheten.

Tidplan

Planen hanteras med följande preliminära tidplan:

  • Start-PM 15/12 2016
  • Plansamråd kvartal 4 2017
  • Granskning kvartal 1 2018
  • Antagande kvartal 3 2018

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Anna Olmårs

Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad