Flygvy över Globenområdet.
Två platser, på båda sidor befintligt hotell, föreslås för ny bebyggelse, se gula markeringar.
  • Planering
  • Beslutad
  • Pågående
  • Genomfört

Utbyggnad av befintligt hotell vid Globen

Johanneshov

I Globenområdet planeras för en tillbyggnad till befintligt hotell, Quality Hotel Globe. Planförslaget ska möjliggöra evenemangshotell med hotellrum, konferensytor, restauranger och kaféer.

Syftet med detaljplanen för fastigheten Arenan 1 är att möjliggöra en tillbyggnad till befintligt hotell, Quality Hotel Globe, och bidra till en fortsatt utveckling av Söderstaden. Förslaget ska möjliggöra ett evenemangshotell med hotellrum, konferensytor, restauranger och kaféer.

Syftet är också att skapa stadskvaliteter i utemiljön. Två platser, söder respektive norr om befintlig hotellbyggnad, föreslås för ny bebyggelse. Den nya bebyggelsen ska vända sig mot Nynäsvägen och Arenaslingan och bidra till mer attraktiva och trygga offentliga rum.

Omfattning och volymhantering av den nya bebyggelsen ska studeras inledningsvis i planarbetet. Den nya bebyggelsen ska ha ett medvetet och respektfullt förhållningssätt till Avicii Arena och bidra till att Globenområdets unika karaktär och identitet förstärks. Bebyggelsen ska ha en hög arkitektonisk kvalitet, placeras med en medvetenhet om platsens förutsättningar och struktur och anpassas till stadssiluetten.

Tidsplan

  • Start-pm beslutat: november 2021
  • Samråd: kvartal 1, 2025
  • Granskning: kvartal 1, 2026
  • Antagande: kvartal 3, 2026

Hitta hit

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Kontakta oss

* Obligatorisk uppgift

Få kopia/svar

Ange din e-postadress, så att vi kan svara dig via e-post. När du anger din e-postadress får du också en kopia på ditt meddelande.

Telefonkontakt

Lovisa Kihlborg
Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret
Telefon: 08-508 27 397

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad