Visionsbild över Jan Stenbecks torg med Kista galleria i bakgrunden (Illustration: Treeline).
Projekt Planerat

Tvärbanan Kistagrenen

I takt med att staden växer planeras Tvärbanan byggas ut med en Kistagren, som sträcker sig från Norra Ulvsunda i Bromma vidare till Kista och ansluter till Helenelund i Sollentuna. Projektet omfattar flera detaljplaner som möjliggör utbyggnaden av Kistagrenen inom Stockholms stad.

Projektfakta

Smidigare resor i ett växande Stockholm

Tvärbana till Kista gör det möjligt att på ett smidigare sätt resa från hemmet till skola, arbete och omsorg och är en förutsättning för att klara befolkningstillväxten. Resor med kollektiva färdmedel bidrar också till minskad klimatpåverkan.

De nya bytespunkterna blir attraktiva lägen för nya förstärkta bebyggelsekärnor med bostäder, arbetsplatser och affärer.

Resandet med Kistagrenen förväntas bli stort eftersom några av Stockholmsregionens mest betydelsefulla utvecklingsområden, både vad gäller arbetsplatser och bostäder, ligger längs med sträckan.

8 kilometer lång sträcka genom tre kommuner

Kistagrenen är tänkt att starta efter hållplatsen Norra Ulvsunda i Bromma och sträcka sig till Helenelunds pendeltågstation i Sollentuna. Kistagrenen är åtta kilometer lång och stannar på sin väg mellan Ulvsunda och Helenelund vid tio nya hållplatser. Den passerar genom tre kommuner; Stockholm, Sundbyberg och Sollentuna. En resa från Alvik till Helenelund beräknas ta cirka 23 minuter.

Trafikförvaltningen (Region Stockholm) är huvudman för Kistagrenen. Marken inom Stockholms stad ägs av staden. 

Tidplan för planarbetet

Detaljplan för sträckan genom Ulvsunda industriområde, diarienummer, 2016-18325 vann laga kraft den 21 mars 2018.

Detaljplan för sträckan vid Bromma flygplats, diarienummer 2016-07368, vann laga kraft den 23 juni 2018.

Detaljplan för sträckan vid Sundbybergskopplet, diarienummer 2016-07062 vann laga kraft 21 maj 2019.

Detaljplan för sträckan vid Solvalla, diarienummer 2017-17192 vann laga kraft 31 januari 2020. Mark- och miljödomstolen avslår överklagandena.

Detaljplan för sträckan vid Kistagången, del av fastigheten Akalla 4:1, diarienummer 2017-15790 var på granskning 24 april till 22 maj 2019. Detaljplanen fick laga kraft 21 oktober 2021.

Detaljplan för sträckan vid Ärvinge, del av fastigheterna Akalla 4:1 med flera, diarienummer 2018-04111, var på samråd under perioden 16 mars till 26 april 2021. Under perioden 1 december 2021 till 18 januari 2022 var den på granskning.

Byggstart för Kistagrenen

13 december 2016 tog landstingsfullmäktige beslut om att genomföra Kistagrenen. Byggstart ägde rum under våren 2018. Kistagrenens sträcka till Bromma flygplats är öppen för trafik. Sträckan till Ursvik torg planeras starta 2023 och sträckan till Helenelund 2025.


Läs mer på Region Stockholms webbplats.

Bildgalleri

Bilden visar tvärbanans nya station vid Ärvinge med hållplatsen och kontorshus i bakgrunden.
Visionsbild över hållplats Ärvinge, Kista front syns i bakgrunden (Illustration: Treeline).
Visionsbild under tunnelbanebron, vy mot Kista Science tower (Illustration: Treeline)
Visionsbild med vy från befintlig gångbro mot Jan Stenbecks torg (Illustration: Treeline).
Hållplats Ärvinge i Kista
Visionsbild över Jan Stenbecks torg med Kista galleria i bakgrunden (Illustration: Treeline).
Illustration: Bro över Ulvsundavägen för tvärbanans Kistagren.
Illustration: Bro över Ulvsundavägen för tvärbanans Kistagren.
Illustration: Tvärbanans Kistagren vid Kistagången.
Tvärbanans Kistagren vid Kistagången. Illustration: SL
Karta med tvärbanans Kistagren
Karta med tvärbanans Kistagren

Kontakt

Martin Bretz

Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret

Madeleine Persson

Projektledare, Exploateringskontoret

Elisabeth Lindvall

Projektkommunikatör, exploateringskontoret

Jan Fernö

Programledare, Trafikförvaltningen, SLL

Uppdaterad