Illustrationsbild hus och gård Blästern 14
Projekt Pågående

Kontor, hotell och bostäder vid Gävlegatan

Vasastaden

Fyra byggnader i kvarteret Blästern 14 på Gävlegatan i Vasastan byggs om till mer flexibla kontor samt till hotell och/eller nya bostäder. Det gamla Philipshuset och en kontorsbyggnad i funkisstil restaureras och bevaras då byggnaderna har ett kulturhistoriskt värde.

Projektfakta

Ombyggnad och restaurering av kontors- och industrikvarter

Kvarteret Blästern 14 är ett kontors- och industrikvarter som ligger på Gävlegatan 16-18 i Vasastaden.

Planen gör det möjligt att bygga ut två gårdsbyggnader och två byggnader mot gatan som idag är kontor till mer flexibla kontor och till hotell och/eller nya bostäder. I bottenvåningar och gårdshus skapas kommersiella och publika lokaler som kan användas till utställning, café, restaurang eller liknande.

I detaljplanen ingår även att restaurera och återställa ett kontorshus och det gamla Philipshuset från 30-talet, båda ritade av Sigurd Lewerentz, som är goda exempel på hans tidiga funktionalism och som bedöms ha kulturhistoriskt värde

Funktionella byggnader och en mer levande stadsmiljö

Fastighetsägaren önskar nya användningsområden för fastigheter som inte längre fungerar som kontor eller behövs som kontor.

Eftersom området domineras av kontor, handel och institutioner och ombyggnaden till hotell eller bostäder skulle innebära ett positivt tillskott till området och ökar förutsättningarna för levande stadsmiljö under en större del av dygnet och året. Området kommer på sikt att växa ihop med Hagastaden och skapa en sammanhängande stad.

Tidplan

Planen vann laga kraft 2016-04-06.
Genomförandet ska ske inom fem år från det att planen vann laga kraft.

Fastighetsägare

Byggherre och fastighetsägare är Kungsleden AB.

Bildgalleri Blästern 14

Illustrationsbild hus och gård Blästern 14
Visionsbild. Uteserveringar på de bägge gårdsplanen. Hotelldelen kan utföras med eller utan påbyggnad på 1990-talskontoret.
Illustrationsbild eventuellt hotell och gård Blästern 14
Visionsbild. Hotellentré i hisstornet, uteservering på de bägge gårdsplanen och ny trappa till den nedsänkta gården.
Illustrationsbild Philipshuset från gatan Blästern 14
Visionsbild. Philipshuset mot Gävlegatan. Genom en restaurering skulle Lewerentz hus kunna stå fram  i raden av fasader längs Gävlegatan.
Illustration över de nya byggnadernas utseende
Illustration över de fyra byggnaderna i Blästern 14 om de används som bostäder. Om byggnaderna ska bli hotell byggs inte balkonger.
Bild på karta Blästern 14
Karta var planområdet Blästern 14 ligger.

Vill du veta mer?

Planen har vunnit laga kraft. I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och se planarbetet fram till dess att beslut fattades.

Bygg- och plantjänsten 

Uppdaterad