dcsimg
Illustration över stad med flervåningshus och bilar. I bakgrunden syns Globen och stadshuset.
Projekt Planerat

Kontor och handel i Kristineberg utökas

Kristineberg

Förslaget, som främst berör fastigheten Hornsberg 10, gör det möjligt att utöka och modernisera kontor- och handelsverksamheten. Projektet kommer också bidra till ökad trygghet genom att skapa mer levande bottenvåningar.

Projektfakta

Kvarter i förändring 

Kvarteret Hornsberg 10 är en del av stadsutvecklingsområdet för Nordvästra Kungsholmen. Dagens kontorshus är omoderna och byggnaderna uppfördes då omgivningen främst bestod av industri. Idag omvandlas området till kvartersstad och fastighetsägaren vill integrera kvarteret i sitt nya sammanhang.

Förslaget innebär en möjlighet att utöka kontor- och handelsverksamheten i kvarteret. Utveckling kan bidra till mer attraktiva och trygga offentliga rum, bland annat genom att bidra till mer levande och attraktiva bottenvåningar.  

Tidplan

  • Beslut i stadsbyggnadsnämnden om att gå vidare med planarbetet: fjärde kvartalet 2018
  • Samråd: fjärde kvartalet 2019
  • Granskning: andra kvartalet 2020
  • Antagande i stadsbyggnadsnämnden: fjärde kvartalet 2020

Markägare

Fastigheten Hornsberg 10 ägs av Bro Hornsberg 10 AB, ett dotterbolag till Castellum AB.

 

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Hugo Barcelona Bergenwall

Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad