Blå himmel och del av tegelfasaden på Luntmakargatan.
Fasad mot Luntmakargatan.
Projekt Planerat

Kontor och hotell på Luntmakargatan

Kungsholmen

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du följa planeringsarbetet fram till avskrivningen. Detaljplanen är avskriven och kommer inte att genomföras.

Pågående planarbete, Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Monika Stenberg

planhandläggare, stadsbyggnadskontoret

Uppdaterad