Blå himmel och del av tegelfasaden på Luntmakargatan.
Fasad mot Luntmakargatan.
Projekt Planerat

Kontor och hotell på Luntmakargatan

Kungsholmen

Projektfakta

Vad är det som händer?

Detaljplan är avskriven och kommer inte att genomföras. Projektsidan kommer att avpubliceras den 17 juli 2023. Planens syfte var fortsatt kontor, handel och parkering men också att skapa möjlighet för hotell och bostäder. 

Tidplan

  • Start-PM september 2022
  • Planen avskrivs på begäran av fastighetsägaren. Beslut 2023-01-17

Fastigheten ägs av Fastighetsaktiebolaget Virtuosen 8.

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du följa planeringsarbetet fram till avskrivningen. Detaljplanen är avskriven och kommer inte att genomföras.

Pågående planarbete, Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Monika Stenberg

planhandläggare, stadsbyggnadskontoret

Uppdaterad