Blå himmel och del av tegelfasaden på Luntmakargatan.
Fasad mot Luntmakargatan.
Projekt Planerat

Kontor och hotell på Luntmakargatan

Kungsholmen

Projektfakta

Vad är det som händer?

Detaljplanens syfte är fortsatt kontor, handel och parkering men också att skapa möjlighet för hotell och bostäder. Markägaren önskar uppföra en ny byggnad på gården.

Var händer det?

Fastigheten Sjöråen 13 ligger på Luntmakargatan, söder om Kungstensgatan. Fastigheten är cirka 700 kvadratmeter varav knappt hälften är bebyggd på gårdsplanens nivå.

Tidplan

  • Start-PM september 2022
  • Samråd maj 2023
  • Granskning oktober 2023
  • Antagande SBN februari 2024

Fastigheten ägs av Fastighetsaktiebolaget Virtuosen 8.

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Pågående planarbete, Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Monika Stenberg

planhandläggare, stadsbyggnadskontoret

Uppdaterad