Visionsbild/tidig illustration på ny bebyggelse invid Kristinebergshöjden. Bild: Tengbom.
Visionsbild/tidig illustration på ny bebyggelse invid Kristinebergshöjden. Bild: Tengbom.
Projekt Planerat

Bostäder utreds vid Kristinebergshöjden

Kristineberg

Vid Kristinebergs slott 5 planeras bostäder och park innanför planerad kontorsbebyggelse mot Essingeleden.

Projektfakta

Vid Kristinebergs slott planeras cirka 230 bostäder. Planeringen är i tidigt skede och inväntar detaljplan för skyddande kontorsbebyggelse mot Essingeleden. Start-PM togs i Stadsbyggnadsnämnden 18 april 2013.

Bildgalleri

Illustration visionsbild: Tengbom
Illustration visionsbild: Tengbom
Visionsbild/tidig illustration på ny bebyggelse invid Kristinebergshöjden. Bild: Tengbom.
Visionsbild/tidig illustration på ny bebyggelse invid Kristinebergshöjden. Bild: Tengbom.

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planarbetet. Här kan du också under vissa perioder lämna synpunkter på förslaget.

Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Andrew Blank

Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret

Matilda Lewis

Projektledare, exploateringskontoret

Elisabeth Lindvall

Projektkommunikatör, exploateringskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad