Lekplats i lummig park.
Kristinebergsparkens lekplats 2016. Foto: AJ Landskap AB
Projekt Planerat

Kristinebergsparkens lekplats

Kristineberg

Lekplatsen i Kristinebergsparken är sliten och i behov av upprustning för att bättre möta behovet av attraktiva, trygga och tillgängliga lekmiljöer.

Projektfakta

Lekplatsen i Kristinebergsparken ligger ovanför Onkel Adams Väg i den västra delen av Kristineberg. Lekplatsen är relativt högt belägen i parken, intill ett litet bergsparti med naturmark. Kristinebergsparken är en mycket värdefull naturmiljö och här finns bland annat ett stort antal ekar som är värdefulla för den biologiska mångfalden. Både lekplatsen och naturmarken intill används som lekmiljö för både boende i området och de förskolegrupper som har verksamhet i närheten. 

Behov av upprustning

Lekplatsens lekutrustning och markmaterial är sliten och behöver bytas ut eller renoveras för att bättre kunna möta behovet av attraktiva, trygga och tillgängliga lekmiljöer. 

Förslag till upprustning

Nu har Kungsholmens stadsdelsförvaltning tagit fram ett upprustningsförslag för Kristinebergsparkens lekplats. Målet med förslaget har varit att skapa en lekfull och fantasieggande plats anpassad till naturmiljön runtomkring. Det har också varit viktigt att lekplatsen ska bli en trygg och tillgänglig plats. Upprustningsförslaget i korthet:

 • Nya och renoverade markmaterial; bark, sand och en liten del gummiasfalt.
 • Picknickbord och plats för samvaro.
 • Ny lekutrustning främst i naturmaterial för att passa väl in i omgivningen.
 • Böljande formspråk på lekplatsens ytor för att ge en lekfull karaktär som samspelar med naturen runtomkring.
 • Boden vid lekplatsens entré rivs och ersätts med förvaringslådor inne på lekplatsen för förskoleverksamheterna i området. 
 • Staketet renoveras och målas om.
 • Belysningsmast vid entrén för förbättrad tillgänglighet och trygghet.

Under rubriken "Vill du veta mer?" finns det mer information och en illustration av förslaget.

Medborgardialog avslutad

Från 17 maj till 6 juni 2021 har det funnits möjlighet att via en enkät tycka till om ett förslag på hur lekplatsen ska rustas upp. Tack till alla som lämnat sina synpunkter! Enkätsvaren är ett av flera viktiga underlag till vårt arbete med att besluta om ett förslag till förnyelse av lekplatsen. I vårt framtagande av en slutgiltigt upprustningsplan kommer vi behöva prioritera och göra avvägningar mellan en mängd olika intressen och aspekter. En sammanställning av enkätsvaren finns under rubriken "Vill du veta mer?"

Tidplan

 • Planering och dialog: vår/försommar 2021
 • Revidering av förslag: sommar 2021
 • Projektering: hösten 2021
 • Genomförande: 2022

Ansvarig

Ansvarig för projektet är Kungsholmens stadsdelsförvaltning, Stockholms stad.

Kontakt

Parkmiljöavdelningen norra innerstaden

Kungsholmens stadsdelsförvaltning
Lekplats i lummig park.
Kristinebergsparkens lekplats 2016. Foto: AJ Landskap AB

Uppdaterad