dcsimg
tecknad karta över kvarteren runt planområdet. Aktuellt planområde är markerat med en blå linje.
Planområdet markerat med blå linje.
Projekt Planerat

Kvarter vid Klarabergskopplet utvecklas

Norrmalm

På fastigheten Norrmalm 4:41 föreslås kontor, handelsplatser och bostäder. En tidig uppskattning är att det kan byggas cirka 30 nya bostäder.

Projektfakta

Nya kontor, handelsplatser och bostäder i centrala Stockholm

Förslaget gör det möjligt att utveckla en strategiskt viktig del av Stockholm mellan City och Kungsholmen som idag främst består av vägar för fordonstrafik. På fastigheten Norrmalm 4:41 föreslås kontor, handelsplatser och bostäder. En tidig uppskattning är att det kan byggas cirka 30 nya bostäder.

Utöver ny bebyggelse syftar förslaget till att öka tillgängligheten och tryggheten utmed Klarabergsgatan och Klarabergsviadukten samt utmed Klara strand. 

Planområdet, som är cirka 20 000 kvadratmeter stort, ligger mellan Klarabergsviadukten i norr, Klara Sjö i väster och Klarastrandsledens ramper i söder och öster.

En sammanhängande och upplevelserik stadsbygd

Förslagen i planen innebär en naturlig utvidgning av Cityområdet västerut mot Kungsholmen. En blandad användning i området rimmar bra med programmet för Cityområdet som var på samråd sommaren 2017. Utvecklingen av kvarteret ligger också väl i linje med visionen för City som antogs 2012. 

Tidplan

  • Start PM: fjärde kvartalet 2017
  • Ställningstagande innan samråd: andra kvartalet 2018
  • Plansamråd: tredje kvartalet 2018
  • Granskning: första kvartalet 2019
  • Antagande i stadsbyggnadsnämnden: andra kvartalet 2019

Byggaktörer

Planområdet innefattar två fastigheter där staden äger fastigheten Norrmalm 4:41 samt en mindre del av fastigheten Blekholmen 1:1 vilken ägs av M&G Real Estate. 

Bildgalleri

tecknad bild av förslaget. Högst upp i bild syns ett rosa hus. Detta gäller Orgelpipan 7 och hanteras i ett annat ärende.
Flygperspektiv österut. Föreslagna byggnadsvolymer är rosamarkerade. Förslaget Orgelpipan 7 som hanteras i annat ärende syns i rosa, högst upp i bild.
Perspektiv österut mot Sergels torg från Klarabergsgatan. Föreslagna byggnadsvolymer är rosamarkerade.
Perspektiv österut mot Sergels torg från Klarabergsgatan. Föreslagna byggnadsvolymer är rosamarkerade.
tecknad karta över kvarteren runt planområdet. Aktuellt planområde är markerat med en blå linje.
Planområdet markerat med blå linje.

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Mattias Olsson

Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad