dcsimg
Modell av ny lekplats i kvarteret Krubban. Foto: Östermalms stadsdelsförvaltning
Projekt Planerat

Kvarteret Krubban utvecklas med ny lekplats

Östermalm

Kvarteret Krubban utvecklas med en ny lekplats för att möta områdets behov attraktiva platser för lek och vistelse.

Projektfakta

Bakgrund

Östermalms stadsdelsförvaltning utförde 2014 en inventering av alla lekplatser inom stadsdelsområdet. Där kunde man se att det finns en brist på lekplatser i Östermalms stenstad söder om Karlavägen. I december 2015 inkom även ett medborgarförslag till stadsdelsnämnden om att anlägga en lekplats inom det historiska kvarteret Krubban. Stadsdelsnämnden var mycket positiv till förslaget och lät stadsdelsförvaltningen ta upp frågan med Statens Fastighetsverk som är markägare.

År 2017 tecknade Statens Fastighetsverk och Östermalms stadsdelsförvaltning ett avtal som låter stadsdelsförvaltningen anlägga en lekplats inom kvarteret Krubban. Lekplatsen kommer att byggas som en del i att Fastighetsverket anlägger en park inom kvarteret. 

Förslag till ny lekplats

Målet har varit att skapa en lekplats som sätter fart på fantasin och lockar både pojkar, flickor och deras föräldrar till lek. Förslaget tar sig an platsens historia på ett konstnärligt och mycket lekfullt sätt. Det förhåller sig, anpassar sig och använder sig av platsens förutsättningar med en kulle och de små träden som ger en fin känsla av miniatyrlandskap. Något som bidrar till kvarteret Krubbans karaktär är alla de olika byggnader som finns här. Byggnader från olika sekler och med olika arkitektoniska uttryck. Förslagets kreativa avstamp är därför att arbeta med tidstypiska husgavlar från 1600-talet fram till idag för att skapa en tidsresa där man kan börja i 1600-talet och leka sig fram till nutid. Installationen programmeras med olika lekfunktioner på, genom och mellan husgavlarna.

Tidplan

Programmet för lekplats i Krubban antogs av Östermalms stadsdelsnämnd i maj 2018. Lekplatsen byggs under sommaren och hösten 2019. 

Ansvarig

Östermalms stadsdelsförvaltning ansvarar för projektet i samarbete med Statens fastighetsverk.

Vill du veta mer?

I programmet för Krubban beskrivs förslaget till ny lekplats mer i detalj:

Program för ny lekplats i Kvarteret Krubban

Kontakt

Parkmiljöavdelningen norra innerstaden

Östermalms stadsdelsförvaltning

Uppdaterad