dcsimg
karta över kärrtorp. Planområde markerat med rött.
Preliminärt planområde. Kärrtorps centrum längst ned i bild
Projekt Planerat

Lägenheter vid Arkövägen

Kärrtorp

Förslaget gör det möjlig att bygga bostäder vid Arkövägen nära Kärrtorps centrum. Projektet föreslår 75 till 100 nya lägenheter. Samtliga planeras bli hyresrätter.

Projektfakta

75-100 lägenheter nära Kärrtorps centrum

Förslaget gör det möjligt att bygga cirka 75-100 bostäder i form av hyresrätter i närheten av Kärrtorps centrum. Ny bebyggelse föreslås på två platser vid Arkövägen. Dels i slutet av Arkövägen intill tunnelbanespåret samt i närheten av korsningen Kärrtorpsvägen - Arkövägen inom kvarteret Långe Jan. Där finns det idag en panncentral som tagits ur bruk. Förslaget innehåller även en justering av fastighetsgränsen mellan parkleken Fyrenparken och kvarteret Bredsand.

Stockholms bostadsmål

Projektet bedöms ge ett värdefullt bidrag till att uppfylla bostadsmålet på 80 000 bostäder till år 2025.

Preliminär tidplan

  • Start-PM antogs av stadsbyggnadsnämnden den 13 juni 2018
  • Samråd 9 februari-22 mars
  • Granskning kvartal 3 2021
  • Antagande kvartal 1 2022

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Johanna Rosvall

Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad