dcsimg
Vy från tunnelbaneperrongen. Illustration: Sandellsandberg arkitekter
Vy från tunnelbaneperrongen. Illustration: Sandellsandberg arkitekter
Projekt Planerat

Lägenheter vid Bandhagen centrum

Bandhagen

Förslaget innebär cirka 75 bostäder i ett flerbostadshus vid kvarteret Brandbottnen i Bandhagen centrum.

Projektfakta

Flerbostadshus vid Trollesundsvägen 

Detaljplanen föreslår byggnationen av ett flerbostadshus med 75 lägenheter vid Bandhagen centrum. Området ligger i korsningen Trollesundsvägen och Mosstenabacken, väster om Bandhagens tunnelbanestation.

Den föreslagna bebyggelsen får en L-formad huskropp. Den ena delen närmast tunnelbanespåret föreslås bli 7 våningar hög med två våningar i sutteräng, och den andra delen 5 våningar hög. Den lägre delen förses med en gemensam takterrass för de boende. En gemensam innergård anordnas också vänd mot Mosstenabacken. Verksamhetslokaler föreslås i bottenvåningen längs Trollesundsvägen.

Fler bostäder behövs

Bostäderna är ett välkommet tillskott för att nå 40 000 nya bostäder till år 2020. Syftet med den nya bebyggelsen är att förtäta Bandhagens centrum med bostäder för att bidra till mer liv och rörelse längs Trollesundsvägen.

Tidplan

  • Start-PM: 15 juni 2017
  • Samråd: 20 februari till 3 april 2018
  • Granskning: 6 mars till 3 april 2019.
  • Antagande: Juni 2019

Byggaktör

Wallenstam AB.

Bildgalleri

Vy från tunnelbaneperrongen. Illustration: Sandellsandberg arkitekter
Vy från tunnelbaneperrongen. Illustration: Sandellsandberg arkitekter
Flygvy inklusive bildmontage med nytt förslag. Illustration: Sandellsandberg arkitekter
Flygvy inklusive bildmontage med nytt förslag. Illustration: Sandellsandberg arkitekter
Vy från tunnelbaneperrongen. Illustration: Sandellsandberg arkitekter
Vy från tunnelbaneperrongen. Illustration: Sandellsandberg arkitekter

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Stina Bäckström

Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad