Vy från tunnelbaneperrongen. Bild: Sandell Sandberg Arkitekter
Projekt Pågående

Lägenheter vid Bandhagen centrum

Bandhagen

Ett flerbostadshus med 84 bostäder byggs vid kvarteret Brandbottnen i Bandhagen centrum.

Pågående arbeten

Generella arbetstider
Vardagar klockan 06.45-19.00. Arbete kan ske under helger vid behov. Vardagar klockan 07.00-19.00 och lördagar klockan 08.00-16.00 kan det förekomma bullriga moment.

Parkering
Entreprenörens etablering kommer att påverka parkeringsplatserna längs med tunnelbanespåret. Några platser har tagits i anspråk under hösten 2020. Större påverkan sker från och med februari 2021.

Projektfakta

Flerbostadshus vid Trollesundsvägen 

Ett flerbostadshus med 84 lägenheter ska byggas vid Bandhagen centrum. Området ligger i korsningen Trollesundsvägen och Mosstenabacken, väster om Bandhagens tunnelbanestation.

Bebyggelsen får en L-formad huskropp. Den ena delen närmast tunnelbanespåret blir 7 våningar hög med två våningar i suterräng, och den andra delen 5 våningar hög. Den lägre delen förses med en gemensam takterrass för de boende. En gemensam innergård anordnas också vänd mot Mosstenabacken. Verksamhetslokaler föreslås i bottenvåningen längs Trollesundsvägen.

Fler bostäder behövs

Bostäderna är ett välkommet tillskott för att nå 40 000 nya bostäder till år 2020. Syftet med den nya bebyggelsen är att förtäta Bandhagens centrum med bostäder för att bidra till mer liv och rörelse längs Trollesundsvägen.

Tidplan

  • Start-PM: 15 juni 2017.
  • Samråd: 20 februari till 3 april 2018.
  • Granskning: 6 mars till 3 april 2019.
  • Antagande: Juni 2019.
  • Detaljplanen har vunnit laga kraft 2019-08-29 enligt Stadsbyggnadsnämnden antagandebeslut 2019-06-13, § 18. Länsstyrelsens beteckning: 4041-32212-2019.

Byggaktör

Wallenstam AB 

Bildgalleri

Vy från Trollesundsvägen mot Bandhagens tunnelbanestation. Bild: SandellSandberg arkitekter
Flygvy inklusive bildmontage med nytt förslag. Illustration: Sandellsandberg arkitekter
Flygvy inklusive bildmontage med nytt förslag. Illustration: Sandellsandberg arkitekter
Vy från tunnelbaneperrongen. Bild: Sandell Sandberg Arkitekter

Vill du veta mer?

Planen har vunnit laga kraft och är gällande. I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av tidigare handlingar och följa planeringsarbetet som gjorts.
Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Mårten Hallin

byggprojektledare, exploateringskontoret

Philip Feng

Projektledare, exploateringskontoret

Anna Ingels

Kommunikatör, exploateringskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad