Vy längs Gustav III:s väg. Bild: Brunnberg och Forshed Arkitektkontor AB
Vy längs Gustav III:s väg. Bild: Brunnberg och Forshed Arkitektkontor AB
Projekt Genomfört

Lägenheter vid Nockebyskogen

Nockeby

I förlängningen av Gustav III:s väg mot Drottningholmsvägen, bredvid Nockebyskogen, har sex mindre flerbostadshus med cirka 106 lägenheter byggts. Fastigheten ingår i Åkeshov 1:1.

Projektfakta

Sex mindre flerbostadshus

Sex mindre flerbostadshus i fyra våningar samt en indragen takvåning har byggts i området. Totalt ryms cirka 106 lägenheter.

Till bostäderna har en lokalgata byggts från Åkeshovsvägen och Gustav III:s väg, som och löper parallellt med Drottningholmsvägen innanför befintlig cykelväg.

Bebyggelsen följer skogsbrynet och är varsamt anpassad till terrängen för att inte skada de Geermoränerna. Byggnaderna har placerats i huvudsak på öppen gräsmark och på Gustav III:s väg. Marken mellan och bakom byggnaderna ansluts mot befintlig naturmark genom att mjukt släntas ut.

Parkering ordnas som kantstensparkering längs gatan, markparkering och i garage.

Cykelparkering ordnas inom fastigheten.

Tidplan

  • Planområdet markanvisades den 11 december 2008 till Stockholms Kooperativa Bostadsförening (SKB).
  • Plansamråd ägde rum 13 februari 2013 till 10 april 2013.
  • Vid stadsbyggnadsnämndens möte 14 november 2013 godkändes redovisningen av samrådet och nämnden beslutade om inriktningen för det fortsatta arbetet.
  • Granskning ägde rum mellan 11 december 2013 – 22 januari 2014.
  • Förslaget reviderades och skickades ut på remiss 25 april – 23 maj 2016.
  • Förslaget vann laga kraft den 4 oktober 2017.

Vem bygger?

Stockholms stad tillsammans med Stockholms Kooperativa Bostadsförening (SKB). Arkitekt: Brunnberg och Forshed Arkitektkontor AB. 

Bildgalleri

Ny bebyggelse. Vy längs Gustav II:s väg Bild: Brunnberg och Forshed Arkitektkontor AB
Ny bebyggelse. Vy längs Gustav II:s väg Bild: Brunnberg och Forshed Arkitektkontor AB
Vy längs Gustav III:s väg. Bild: Brunnberg och Forshed Arkitektkontor AB
Vy längs Gustav III:s väg. Bild: Brunnberg och Forshed Arkitektkontor AB
Perspektiv över planerad bebyggelse. . Bild: Brunnberg och Forshed Arkitektkontor AB
Perspektiv över planerad bebyggelse. . Bild: Brunnberg och Forshed Arkitektkontor AB
Situationsplan. Perspektiv över planerad bebyggelse. . Bild: Brunnberg och Forshed Arkitektkontor AB.
Situationsplan. Perspektiv över planerad bebyggelse. . Bild: Brunnberg och Forshed Arkitektkontor AB.

Kontakt

Tyck till om trafik- och utemiljö

Det här projektet är genomfört och därmed avslutat. Om du vill felanmäla, har en fråga eller en synpunkt om platsen, använd stadens e-tjänst.

Tyck till om trafik- och utemiljö

Vill du veta mer?

Planen har vunnit laga kraft och har byggts. I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av tidigare handlingar och följa planarbetet som skett.

Bygg- och plantjänsten 

Uppdaterad