Bilden visar en skiss på Borätts nya hus vid Skulptörvägen i Johanneshov.
Utformningen av huset har hämtat inspiration från den befintliga bebyggelsen i området. Skiss: Erséus Arkitekter
Projekt Genomfört

Lägenheter vid Skulptörvägen

Johanneshov

I kvarteret Bysten i Johanneshov har Borätt byggt ett punkthus i 12 våningar med totalt 48 lägenheter.

Projektfakta

42 bostadsrätter i 12-våningshus

AB Borätt har byggt ett punkthus med 48 lägenheter vid Skulptörvägen. Huset har 12 bostadsvåningar, en teknikvåning och ett garage under mark.

Husen i närområdet är från 1940-talet, både lamellhus i 3-4 våningar och punkthus i 9 våningar. Det nya bostadshuset har utformats så att det passar in i och kompletterar den äldre bebyggelsen på ett fint sätt. Huset är uppdelat i olika höjder och volymer så att det upplevs som mindre massivt.

Byggaktör

AB Borätt.
Till Borätts webbplats

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad