fotomontage av huset sett från Vintertullstorget.
Fotomontage: Den nya byggnaden sedd från Vintertullstorget.
Projekt Pågående

100 lägenheter vid Vintertullstorget

Södermalm

Förslaget gör det möjligt att bygga om kontor till bostäder och även att bygga på huset med ytterligare två våningar. Huset ligger på fastigheten Gurkan 1 och på taket finns förslag om att bygga en grön terrass med plats för avkoppling och umgänge.

Bildgalleri

Den nya byggnaden med grön takterrass.
Den nya byggnaden med grön takterrass.
Fotomontage. Den nya byggnaden sedd från Katarina Bangata
Fotomontage: Den nya byggnaden sedd från Katarina Bangata.
fotomontage av huset sett från Vintertullstorget.
Fotomontage: Den nya byggnaden sedd från Vintertullstorget.
karta med planområdet markerat med rött
Planområdet markerat med rött.

100 lägenheter vid Vintertullstorget

Två nya våningar och terrass på taket

Förslaget kommer göra det möjligt att bygga om kontor till bostäder och även att bygga på huset med ytterligare två våningar. Bottenplanet görs öppnare och mer transparent och kommer fortsätta användas för handelsverksamhet.

På husets tak byggs en grön terrass med plats för avkoppling och umgänge.

Stärka centrala Stockholm 

Strategi 1 i översiktsplanen strävar efter att fortsätta stärka centrala Stockholm. Bebyggelse i goda kollektivtrafiklägen ska prioriteras och utveckling och förtätning ska ske framförallt inom ramen för den befintliga strukturen. Det är viktigt att slå vakt om Stenstadens mångsidighet samt blandningen av bostäder och verksamheter.

Tidplan

  • Samråd: 10 maj till 20 juni 2016.
  • Granskning: tredje kvartalet 2016.
  • Antagande: fjärde kvartalet 2017.
  • Laga kraft: Förslaget vann laga kraft den 10 november 2017.

Fastighetsägare

Fastigheten ägs av Savana AB. 

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Thomas Jansson

Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad