Långbroparken
Långbroparken
Projekt Planerat

Långbroparken rustas upp

Långbro

Långbroparken med den vackra fontändammen är ett populärt utflyktsmål. Parken är nu i behov av viss upprustning. Stadsdelsförvaltningen och trafikkontoret planerar för en upprustning av gångar, planteringar och räcken runt dammen. Samtidigt planeras för en gemensamhetsodling.

Projektfakta

Upprustning av gångar och planteringar

Grusgångarna runt dammen och planteringarna är slitna och i behov av upprustning. Dammkanten och räcket runt dammen behöver ses över och delvis repareras eller bytas ut. Detta arbete kommer att genomföras 2022.

Långbroparkens webbplats

Ny gemensamhetsodling

Intresset för odling är stort i stadsdelsområdet. I ett medborgarförslag har föreningen Långbro parks trädgårdar föreslagit att en gemensamhetsodling anläggs i parken. Medborgarförslaget tillstyrktes av stadsdelsnämnden och planering pågår nu för hur den ska utformas.

Odlingen kommer inte att ha enskilda lotter utan odlingen sker gemensamt och alla är välkomna att delta. Syftet är att skapa en ny trivsam målpunkt som ska tillföra såväl estetiska som sociala värden till parken, och öka både trygghet och trivsel. Placeringen kommer att bli mellan Långbro värdshus och Grindstugan.

Är du intresserad av att odla i parken välkommen att kontakta föreningen

Långbro parks trädgårdar tillsammans med stadsdelsförvaltningar arbetar med att återskapa trädgård i parken i form av gemensamhetsodlingar.

Föreningen Långbro Parks Trädgårdars webbplats

Tidplan

  • Vår 2021: Förslag till utformning av en gemensamhetsodling tas fram och presenteras här på webben och i parken. Allmänheten kommer att kunna lämna synpunkter på förslaget.
  • Vår-sommar 2021: Föreningen Långbro parks trädgårdar etablerar en tillfällig odling i parken där de informerar om sin verksamhet och planerna för en permanent gemensamhetsodling.
  • Höst 2021: Den nya gemensamhetsodlingen anläggs.
  • 2022: Parkens gångar, planteringar och räcken rustas upp.

Kontakt

Emma Sundström

Projektledare, trafikkontoret

Hägersten-Älvsjö

Uppdaterad