En grönskande park sett uppifrån. Människor spelar fotboll på en fotbollsplan, promenerar och åker skateboard. Illustration.
Mer belysning, lekplatsutrustning, skateboardramper och en ny plantering för regnvatten i parken Bergstorpskärret.
  • Planering
  • Beslutad
  • Pågående
  • Genomfört

Bergtorpskärret rustas upp

Långsjö

Bergtorpskärret har nu fått nya gräsmattor och vi har anlagt en nedsänkt plantering där regnvatten kan samlas. Samtidigt har vi även byggt nya skateboardbanor och bytt utrustning i lekparken. Parken har även fått ny belysning.

Plantering för regnvatten och upprustning i parken
Vi har rustat upp Bergtorpskärret för att på ett klimatsmart och långsiktigt hållbart sätt ta hand om regnvattnet (dagvattnet) i parken. Vattnet leds till en dagvattenplantering med växter och träd. Beroende på hur mycket det regnar kan planteringen fyllas med vatten eller torka ut.

När planteringen är vattenfylld kommer den att vara tillgänglig via en spång försedd med en bänk för sittplats i skugga. Planteringen lyses upp med effektbelysning för att öka trivseln och upplevelsen av området. Parkens gräsytor har fått ett nytt förstärkt växtbäddslager, för att de ska ta till sig både vatten och näring bättre.

Ska bli en klimatsmartare och mer attraktiv park
I den nyupprustade parken leder vi regnvattnet till en dagvattenplantering som håller kvar vattnet. Där får vattnet sippra igenom en växtbädd som i sin tur renar vattnet. För att parkens gräsytor ska ta till sig både vatten och näring bättre kommer de att få ett nytt förstärkt växtbäddslager.

Utöver att skapa en hållbar park vill vi även göra parken mer attraktiv och se till att den möter behoven för ett stad som växer. Därför rustade vi även upp lekplatsen och skateparken. För att parken ska vara tryggare och vackrare har den även fått mer och bättre belysning.

Tidsplan

Upprustningen startade 2019 och avslutades vintern 2020.

Hitta hit

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Byggaktör

Hägersten-Älvsjö stadsdelsförvaltning ansvarar för upprustningen av parken i samverkan med trafikkontoret belysning. Projektet leds av Erfator Projektledning AB. Förslaget har tagits fram av SWECO. Byggentreprenör är BITE Mark och anläggning Sverige AB.

Upprustningen finansieras med stadens medel för klimatinvesteringar för att minska risken för översvämningar vid kraftiga regn.

Kontakta oss

* Obligatorisk uppgift

Få kopia/svar

Ange din e-postadress, så att vi kan svara dig via e-post. När du anger din e-postadress får du också en kopia på ditt meddelande.

Projekt i Långsjö

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad