Badplats med bryggor och strand. Badplatsen har omgivande gräsmattor, träd, beachvolleybollplan, grillplats, cykelställ och servering. Flygfoto.
  • Planering
  • Beslutad
  • Pågående
  • Genomfört

Långsjöbadet rustas upp

Långsjö

Långsjöbadet genomgår en större upprustning. Gräsytorna har ofta varit för vattensjuka för att kunna användas. Nu dränerar vi gräsytorna och genomför även upprustning och komplettering av vissa funktioner vid strandbadet. Upprustningen är nu klar och hela badet är öppet.

Arbetet består i att anlägga dräneringsrännor som ska avvattna gräsytorna och leda dagvattnet ut i sjön. På det sättet slipper vi använda pumpar och belasta dagvattensystemet. Vattnet passerar genom en reningskassett innan det släpps ut i Långsjön och därmed påverkas inte badets vattenkvalitet.

Projektet omfattar även omläggning av alla gräsytor. De förses med en ny växtbädd och ett nytt bärlager. Det kommer att öka markens förmåga att infiltrera dagvatten och förhindra att jorden packas för hårt.

Upprustning av funktioner

Vi kommer även att rusta upp och komplettera flera funktioner vid badplatsen. En ny grillplats anläggs som får bättre tillgänglighet än den som idag ligger på berget. En av bryggorna som ni ligger vid berget flyttas till andra sidan berget, där strandvegetationen öppnas upp. Beachvolleyplanen ses över och någon ny lekutrustning tillkommer vid stranden. Trafiksäkerheten vid entrén från Strandängsstigen förbättras och cykelparkeringen kompletteras. Badplatsen får belysning.

Staden rustar upp parken

Hägersten-Älvsjö stadsdelsförvaltning ansvarar för upprustningen av badplatsen. Planen för dagvattenhanteringen har tagits fram i samråd med Stockholm Vatten och Avlopp, miljöförvaltningen och trafikkontoret

Upprustningen finansieras med stadens medel för klimatinvesteringar för att minska risken för översvämningar vid kraftiga regn.

Om badet

Långsjöbadet är ett populärt strandbad och ligger vid Strandängsstigen i stadsdelen Långsjö. Badet har fyra bryggor, en barnvänlig sandstrand samt stora gräsytor. Under badsäsong har badet mer än 200 badgäster per dag och klassas därmed som ett så kallat EU-bad. 

Tidsplan

  • Arbetet startade hösten 2019 och avslutades våren 2021.
  • Under 2022 fick badplatsen en fjärde badbrygga.

Hitta hit

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Kontakta oss

* Obligatorisk uppgift

Få kopia/svar

Ange din e-postadress, så att vi kan svara dig via e-post. När du anger din e-postadress får du också en kopia på ditt meddelande.

Projekt i Långsjö

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad