dcsimg
Projekt Planerat

Långsjöbadet rustas upp

Långsjö

Långsjöbadet genomgår en större upprustning. Gräsytorna har ofta varit för vattensjuka för att kunna användas. Nu dränerar vi gräsytorna och genomför även upprustning och komplettering av vissa funktioner vid strandbadet. Upprustning beräknas vara klart under 2020.

Projektfakta

Leda bort dagvatten från gräsytorna

Arbetet består i att anlägga dräneringsrännor som ska avvattna gräsytorna och leda dagvattnet ut i sjön. På det sättet slipper vi använda pumpar och belasta dagvattensystemet. Vattnet passerar genom en reningskassett innan det släpps ut i Långsjön och därmed påverkas inte badets vattenkvalitet.

Projektet omfattar även omläggning av alla gräsytor. De förses med en ny växtbädd och ett nytt bärlager. Det kommer att öka markens förmåga att infiltrera dagvatten och förhindra att jorden packas för hårt.

Upprustning av funktioner

Vi kommer även att rusta upp och komplettera flera funktioner vid badplatsen. En ny grillplats anläggs som får bättre tillgänglighet än den som idag ligger på berget. En av bryggorna som ni ligger vid berget flyttas till andra sidan berget, där strandvegetationen öppnas upp. Beachvolleyplanen ses över och någon ny lekutrustning tillkommer vid stranden. Trafiksäkerheten vid entrén från Strandängsstigen förbättras och cykelparkeringen kompletteras. Badplatsen får belysning.

Tidplan

Arbetet påbörjas hösten 2019 och beräknas vara klart under 2020. Tyvärr har upprustning dragit ut på tiden. 

Förseningen beror på att ritningarna till dräneringssystemet som ska leda bort vattnet visade sig ha en felaktig lutning. Det har inneburit att arbetet med höjdsättningen har fått ses över på nytt.

Restaurangen är öppen under hela byggtiden. Du når restaurangen via Gårdstigen och Strandängstigen. Handikapplatser vid restaurangen nås genom att köra via bygginfarten.

Det går att passera förbi badplatsen för promenad runt sjön under byggtiden.

Staden rustar upp parken

Hägersten-Älvsjö stadsdelsförvaltning ansvarar för upprustningen av badplatsen. Planen för dagvattenhanteringen har tagits fram i samråd med Stockholm Vatten, miljöförvaltningen och trafikkontoret

Upprustningen finansieras med stadens medel för klimatinvesteringar för att minska risken för översvämningar vid kraftiga regn.

Om badet

Långsjöbadet är ett populärt strandbad och ligger vid Strandängsstigen i stadsdelen Långsjö. Badet har tre bryggor, en barnvänlig sandstrand samt stora gräsytor. Under badsäsong har badet mer än 200 badgäster per dag och klassas därmed som ett så kallat EU-bad. 

Långsjöbadets strandbad

Kontakt

Björn Herlin

Byggprojektledare, Erfator

Uppdaterad