dcsimg
Långsjöbadet sett ovanifrån. Foto.
Projekt Planerat

Långsjöbadet rustas upp

Långsjö

Långsjöbadet genomgår en större upprustning 2019–2020. Gräsytorna har ofta varit för vattensjuka för att kunna användas. Nu dränerar vi gräsytorna och genomför även upprustning och komplettering av vissa funktioner vid strandbadet. Upprustningen beräknas klar till badsäsongen 2020.

Projektfakta

Badplatsen är avstängd men restaurangen har öppet

Under byggperioden stänger vi av vissa delar av badplatsen. Bland annat är det inte möjligt att använda bryggorna. Däremot kommer restaurangen att vara öppen som vanligt under upprustningen.

Leda bort dagvatten från gräsytorna

Arbetet består i att anlägga dräneringsrännor som ska avvattna gräsytorna och leda dagvattnet ut i sjön. På det sättet slipper vi använda pumpar och belasta dagvattensystemet. Vattnet passerar genom en reningskassett innan det släpps ut i Långsjön och därmed påverkas inte badets vattenkvalitet.

Projektet omfattar även omläggning av alla gräsytor. De förses med en ny växtbädd och ett nytt bärlager. Det kommer att öka markens förmåga att infiltrera dagvatten och förhindra att jorden packas för hårt.

Upprustning av funktioner

Vi kommer även att rusta upp och komplettera flera funktioner vid badplatsen. En ny grillplats anläggs som får bättre tillgänglighet än den som idag ligger på berget. En av bryggorna som ni ligger vid berget flyttas till andra sidan berget, där strandvegetationen öppnas upp. Beachvolleyplanen ses över och någon ny lekutrustning tillkommer vid stranden. Trafiksäkerheten vid entrén från Strandängsstigen förbättras och cykelparkeringen kompletteras. Badplatsen får belysning.

Tidplan

Arbetet påbörjas hösten 2019 och beräknas vara klart till badsäsongen 2020.

Staden rustar upp parken

Älvsjö stadsdelsförvaltning ansvarar för upprustningen av badplatsen. Planen för dagvattenhanteringen har tagits fram i samråd med Stockholm Vatten, miljöförvaltningen och trafikkontoret

Upprustningen finansieras med stadens medel för klimatinvesteringar för att minska risken för översvämningar vid kraftiga regn.

Om badet

Långsjöbadet är ett populärt strandbad och ligger vid Strandängsstigen i stadsdelen Långsjö. Badet har tre bryggor, en barnvänlig sandstrand samt stora gräsytor. Under badsäsong har badet mer än 200 badgäster per dag och klassas därmed som ett så kallat EU-bad. 

Kontakt

Björn Herlin

Byggprojektledare, Erfator

Uppdaterad