dcsimg
Lekplatsen Apelsinen med klätterställning rutchkana och några träd.
Projekt Planerat

Lekparken Apelsinen

Solberga

Apelsinen är en stor lekpark i Solberga. Under 2018-2019 genomförs en upprustning av lekparken.

Projektfakta

Vad?

Lekparken är sliten och både utrustning och växtlighet är i behov av förnyelse. Under 2017 samlade vi in önskemål från er Älvsjöbor inför den planerade upprustningen. Sedan presenterade vi ett program som ni fick lämna synpunkter på. Se här hur det slutliga resultatet kommer att bli:
Illustrationsplan

Ta del av Älvsjö stadsdelsnämnds genomförandebeslut på Insyn:
 Älvsjö stadsdelsnämnds genomförandebeslut

Målet är att göra lekparken roligare med nya lekmöjligheter och att det ska bli en tryggare, grönare och finare park. Under byggtiden kommer parken att vara avstängd. Byggtrafik med leveranser kommer att köra in från Kängvägen.

När?

Upprustningen startar hösten 2018 och beräknas vara klar till sommaren 2019.

Vem?

  • Älvsjö stadsdelsförvaltning
  • Trafikkontoret

Kontakt

Trafikkontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad