Lekpark framför bostadshus.
Lekparken Byängen i Lilla Sköndal
Projekt Pågående

Lekparken Byängen i Lilla Sköndal

Sköndal

Lekparken Byängen utökar lekmöjligheter för fler barns behov.

Projektfakta

Stimulerande och utmanande lekplats

Stadsdelen Sköndal har ett behov av fler stora lekplatser sett till antal barn som bor i området. Antalet barn förväntas öka i samband med att Farsta stadsdelsområde växer och det byggs nya bostäder i Sköndal. Lekparken Byängen ska därför utvecklas. Den nya lekutrustningen ska uppmuntra till stimulerande och utmanande lek för alla barn i nära anslutning till bebyggelsen. I planeringen har hänsyn tagits till olika barns behov för att tillgänglighetsanpassa lekparken. Byängen är och ska fortsätta vara en viktig knutpunkt i kvarteret.

Åtgärder

  • Bänkbord ställdes in i följd av medborgardialog, december 2021
  • Tidigare dräneringssvårigheter på platsen har åtgärdats, 2022
  • Nya lekredskap har tillförs, hösten 2022
  • Träd och buskar har planteras för att tillföra skugga samt skapa barriär mot bilväg, hösten 2022

Tidplan

Upprustning och utbyggnad av lekparken Byängen kommer att påbörjas under hösten 2022 och beräknas vara klar runt årsskiftet 2022–2023.

Ansvarig

Farsta stadsdelsförvaltning ansvarar för projektet.

Kontakt

Klara Allenmark

Arkitekt, Farsta stadsdelsförvaltning

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad