Illustration över lekparken, där lekredskap är utmarkerade.
Illustrationsplan för upprustningen av Grytet och ny gångväg. Illustration: AJ Landskap
Projekt Genomfört

Lekparken Grytet upprustas

Örby

Lekparken Grytet i Örby har fått ny lekutrustning och befintliga redskap och ytor har rustats upp. Staden har anlagt en ny gångväg som kopplar ihop Skebokvarnsvägen och närliggande grönområden med lekplatsen.

Projektfakta

Upprustad lekpark och ny gångväg

Under 2018 rustade Stockholms stad upp lekparken Grytet i Örby. I samband med detta har staden också  anlagt en ny gångväg som kopplar ihop Skebokvarnsvägen och närliggande grönområden med lekparken.

Lekparken har fått ny lekutrustning, och befintlig utrustning och ytor har också rustats upp. Den nya lekparken innehåller bland annat att linbana och cykelkarusell. Ny belysning har satts upp i delar av lekparken. Runt gångvägen har staden planterat buskar. Upprustningen av lekparken beräknas var klar i slutet av 2018. 

Utveckling av lekpark och grönområden när vi bygger bostäder

Upprustningen av lekparken Grytet är grönkompensation för projektet Bedaröbacken där 14 nya radhus kommer att byggas. Som en ersättning för det grönområde som tas i anspråk för de nya bostäderna förbättrar staden lekparken Grytet.

Stockholms stad rustar upp

Exploateringskontoret i Stockholms stad ansvarade för upprustningen av parken och anläggningen av den nya gångvägen.

Vill du veta mer?

Detaljplanen för projektet är antagen och har vunnit laga kraft. I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av alla handlingar.

Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Natascha Tofilovska

Byggprojektledare, exploateringskontoret

Christopher Pleym

Projektledare, exploateringskontoret

Uppdaterad