dcsimg
Ungefärligt planområde markerat med rött
Ungefärligt planområde markerat med rött
Projekt Planerat

Liljeholmstorgets galleria

Bildgalleri

Ungefärligt planområde markerat med rött
Ungefärligt planområde markerat med rött
Rendering av planområdet sett från nordväst
Rendering av planområdet sett från nordväst

Projektfakta

Gallerian expanderar och Liljeholmen får fler bostäder

Liljeholmstorget galleria expanderar med ca 17 000 kvm handelsyta inklusive en biograf. Den befintlig kontorsbyggnaden byggs på och till med ca 13 000 kvm kontorsyta. Samtidigt får gallerian en takpark med bostäder och markparkeringen i Trekantsparken ändras till bostäder.

Sammanlagt planeras för ungefär 200 bostäder, utökning av gallerian med handelsytor, kontor samt eventuellt ett hotell, biograf, bibliotek och andra servicefunktioner

Både de tre bostadshusen ovanpå överdäckningen och de tre bostadshusen på befintlig parkeringsyta i Trekantsparken föreslås som tätt stående punkthus. Övrig bebyggelse är till- och påbyggnader på befintliga volymer.

Fler arbetsplatser i Söderort

Tillskottet av kontorsyta stärker Liljeholmen som arbetsplatskluster i Söderort och bidrar till en geografiskt mer utjämnad arbetsmarknad i Stockholm. Nya bostäder kompletterar befintligt bostadsbestånd och bidrar till stadens sammanlagda bostadsförsörjning.

Tidplan

  • Start-PM kvartal 4, 2018
  • Samråd kvartal 3, 2019
  • Antagande kvartalet 1, 2021

Aktörer

  • Citycon
  • Stockholms stad

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Peter Tomtlund

Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret

Uppdaterad