dcsimg
Projekt Genomfört

Lilla Blecktornsparken rustas upp

Södermalm

Parken utvecklas till en inbjudande kvarterspark för olika åldrar med fokus på aktivitet och samling. Parkens grundkaraktär, som bygger på 1940-talets aktivitetspark, bevaras och förädlas.

Projektfakta

Varför?

Målsättningen med den kommande upprustningen av Lilla Blecktornsparken är att parken ska utvecklas som en inbjudande kvarterspark med attraktiva målpunkter för olika åldrar med fokus på aktivitet och samling. Parkens grundkaraktär som bygger på 1940-talets aktivitetspark bevaras och förädlas.

Vad?

Tillgängligheten till parken förbättras avsevärt genom att parken erhåller nya entréer mot Katarina Bangata. Genom att minigolfbanorna tas bort kan det stora centrala parkrummet för lek, spel och vistelse återskapas. Där minigolfen idag har sina lokaler skapas ett trädgårdskafé/restaurang som får utgöra parkens nya målpunkt.

Kring serveringsbyggnaden skapas nya attraktiva och tillgängliga mötesplatser och aktivitetsytor för exempelvis boule och pingis. Området kring plaskdammen utvecklas för att få ett högre lekvärde men också för att förbättra tillgängligheten och användbarheten.

Genom att byta plats på tennis- och bollplanen skapas en ny öppen port in i parken. Samtliga parkvägar lagas och nya parksoffor sätts ut. Ett belysningsprogram tas fram för att skapa en attraktiv och trygghetsskapande ljussättning av parken.

När?

Upprustningen av parken planeras starta i början av hösten 2015 och parken beräknas vara klar vid slutet av 2016.

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planarbetet. Här kan du också under vissa perioder lämna synpunkter på förslaget.

Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Emma Sundström

Projektledare, trafikkontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad