Linaberg 19 södra och norra kvarteret sett från Tappvägen i söder
Linaberg 19 södra och norra kvarteret sett från Tappvägen i söder
Projekt Pågående

Linaberg och Sämjan

Mariehäll

I Linaberg öster om Tappvägen bygger Stockholmshem två kvarter med cirka 355 hyresrätter, Linaberg 19 och Sämjan 2. Husen byggs norr respektive söder om Emils gata och blir fem till sju våningar höga.

Projektfakta

Det norra kvarteret, Linaberg med 131 lägenheter, är öppet mot norr och gränsar i öster till en kvarterspark som planeras i området. Det södra kvarteret, Sämjan med 239 lägenheter, byggs i en u-form och är öppet mot parken Trollola-skogen. På gården planeras ett gårdshus och två fristående hus byggs i parken i söder. Vänd er till Stockholmshem vid frågor om bostadsbebyggelsen, se kontaktinformation nedan.

Längs Tappvägen blir det en ny allé med pilar och körsbärsträd som bidrar till att bevara områdets karaktär.

Tidplan

  • Kvarteret Sämjan är inflyttad och klar.
  • Inflyttning i kvarteret Linaberg sker från mars till oktober 2021.

Läs mer:

Stockholmshems webbplats

Kontakt

Stockholmshem

Kundtjänst

Lukas Kvarfordt

Projektledare, exploateringskontoret

Elisabeth Lindvall

Projektkommunikatör, exploateringskontoret

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planarbetet. Här kan du också under vissa perioder lämna synpunkter på förslaget.

Bygg- och plantjänsten 

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad