Illustration över stad med flervåningshus och bilar. I bakgrunden syns Globen och stadshuset.
Projekt Planerat

Lysbomben 4 vid Riksarkivet

Marieberg, Kungsholmen

Förslaget gäller utveckling av kontorslokaler med om- och tillbyggnad av Riksarkivet men även kompletterande bostadsbebyggelse med ett mindre antal bostäder.

Projektfakta

Vad?

Förfrågan från fastighetsägaren om att samlokalisera Riksarkivet Marieberg och Krigsarkivet till anläggningen i Marieberg. Förslaget gäller utveckling av kontorslokaler med om- och tillbyggnad men även kompletterande bostadsbebyggelse med ett mindre antal bostäder. 

Parallella arkitektuppdrag har initierats i projektet för att nå hög kvalitet i gestaltningen, enligt stadsbyggnadskontorets nya arbetssätt för krävande platser i staden.

Utbyggnaden av Riksarkivet måste genomföras med eftertanke och speciell omsorg då byggnaden har speciellt kulturhistoriskt värde (Så kallad blå klass, enligt Stadsmuseets kulturhistoriska klassificering). 

När?

Planeringen är i tidigt skede och för närvarande vilande. 

Vem?

Byggherre: Fastighets AB Lysbomben

Vill du veta mer om hur staden klassificerar gamla hus - läs mer om det på Stadsmuseets webbplats

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planarbetet. Här kan du också under vissa perioder lämna synpunkter på förslaget.

Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Edwin Björkefall

Projektledare, exploateringskontoret

Elisabeth Lindvall

Projektkommunikatör, exploateringskontoret

Stadsutvecklingsområdet Marieberg

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad