Illustration över stad med flervåningshus och bilar. I bakgrunden syns Globen och stadshuset.
Projekt Planerat

Lysbomben 4 vid Riksarkivet

Marieberg, Kungsholmen

Förslaget gäller utveckling av kontorslokaler med om- och tillbyggnad av Riksarkivet men även kompletterande bostadsbebyggelse med ett mindre antal bostäder.

Projektfakta

Utveckling av kontorslokaler och ett antal nya bostäder

Förfrågan från fastighetsägaren om att samlokalisera Riksarkivet Marieberg och Krigsarkivet till anläggningen i Marieberg. Förslaget gäller utveckling av kontorslokaler med om- och tillbyggnad men även kompletterande bostadsbebyggelse med ett mindre antal bostäder. 

Parallella arkitektuppdrag har initierats i projektet för att nå hög kvalitet i gestaltningen, enligt stadsbyggnadskontorets nya arbetssätt för krävande platser i staden.

Utbyggnaden av Riksarkivet måste genomföras med eftertanke och speciell omsorg då byggnaden har speciellt kulturhistoriskt värde (Så kallad blå klass, enligt Stadsmuseets kulturhistoriska klassificering). 

När?

Planeringen är i tidigt skede och för närvarande vilande. 

Vem?

Byggherre: Fastighets AB Lysbomben

Vill du veta mer om hur staden klassificerar gamla hus - läs mer om det på Stadsmuseets webbplats

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planarbetet. Här kan du också under vissa perioder lämna synpunkter på förslaget.

Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Edwin Björkefall

Projektledare, exploateringskontoret

Elisabeth Lindvall

Projektkommunikatör, exploateringskontoret

Stadsutvecklingsområdet Marieberg

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad