Förskolebyggnaden sedd från korsningen vid Hägerstens allé och Torrslowsbacken.
Projekt Genomfört

Maja Myra förskola

Axelsberg

En ny förskola med åtta avdelningar byggs i närheten av Axelsbergs centrum. Förskolan färdigställdes under hösten 2018.

Projektfakta

Ny förskola med åtta avdelningar

En ny förskola med två våningar och åtta avdelningar byggs nära Axelsbergs centrum i parkstråket mellan kvarteren Maja Myra och Gubben Noak.

Tillgänglig gårdsyta blir cirka 22 kvadratmeter per förskolebarn. Förskolans vistelseyta kompletteras med utevistelse i parken precis utanför förskolans område.

Förskolan klar höst 2018

Detaljplanen vann laga kraft i april 2016. Byggstart skedde i februari 2017. Förskolan färdigställdes under hösten 2018.

Sisab är byggaktör

Byggaktör för förskolan är Sisab (Skolfastigheter i Stockholm AB).

Sisabs webbplats 

Visionsbild av förskolan sedd från parken. Den vita tvåvåningsbyggnaden är vinklad som ett stort V.
Perspektiv från parksidan visar hur förskolebyggnaden kan se ut. Illustration Liljewall arkitekter.
Förskolebyggnaden sedd från korsningen vid Hägerstens allé och Torrslowsbacken.
Visionsbild, perspektiv från korsningen Hägersten Allé och Torrslowsbacken visar hur förskolebyggnaden kan se ut. Illustration Liljewall Arkitekter.

Vill du veta mer?

Planen har vunnit laga kraft 2015-08-20 och du kan inte längre lämna synpunkter. I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar.

Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Paulina Lindroos

Projektledare, exploateringskontoret

Margareta Biberg

Byggprojektledare, exploateringskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad