Illustration över stad med flervåningshus och bilar. I bakgrunden syns Globen och stadshuset.
Projekt Genomfört

Nälstaskolan byggs ut

Nälsta

Nälstaskolan har byggts om för att den ska kunna ta emot fler elever. Bland annat ersattes skolans tillfälliga paviljonger med en permanent byggnad och en ny idrottsbyggnad.

Projektfakta

Ny skol- och idrottsbyggnad samt renovering 

(projektet färdigt)

Nälstaskolan har byggts ut och byggts om. En ny skolbyggnad för lågstadiet har ersätt dagens tillfälliga paviljonger. Byggnaden består bland annat av en utökad matsal och nya administrativa ytor. Den äldre skolbyggnaden och skolgården  renoverats och byggts om. Dessutom revs skolans idrottsbyggnad och ersättes av en ny. Skolan fick även en ny entré och inglasade gångar som kopplar ihop de olika byggnaderna.

De nya byggnaderna uppnår Miljöbyggnad Silver. Det innebär att de uppfyller särskilda krav på energi, inomhusmiljö och material. De ska vara hållbara för både människor och miljö.

Nya lokaler möter behovet av skolplatser

En av anledningarna till att skolan byggts om och ut är för att fler skolplatser behövs i stadsdelen. Skolan behövde dessutom ersätta de tillfälliga paviljongerna. När skolan nu står färdig kan den inrymma fyra klasser per årskurs (F-6) . Skolans idrottsbyggnad ersättes eftersom den var i dåligt skick.

Skolan byggdes om 2016–2020

Byggstart var i januari 2016 och avslutades i början av 2020. Bygget bestod av fyra etapper:

  • Etapp 1: Ny idrottsbyggnad.
  • Etapp 2: Ny skolbyggnad, utökad matsal, administrativa ytor och elevhälsa, glasgång med förbindelse till befintlig byggnad samt entré med korridor i två plan.
  • Etapp 3: Befintlig skolbyggnad, hus A–E, renoveras och byggs om.
  • Etapp 4: Skolgården renoveras och byggs om.

Byggherre

Byggherre är Skolfastigheter i Stockholm AB (SISAB).

Kontakt

Utbildningsförvaltningen

Frågor om antalet elever och grundskolans verksamhet i stadsdelen.

Skolfastigheter i Stockholm AB (SISAB)

Frågor om genomförandet av bygget av skolan.

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad