dcsimg
Illustration över stad med flervåningshus och bilar. I bakgrunden syns Globen och stadshuset.
Projekt Pågående

Nälstaskolan byggs ut

Nälsta

Just ny bygger SISAB om Nälstaskolan för att den ska kunna ta emot fler elever. Bland annat ersätter de skolans tillfälliga paviljonger med en permanent byggnad och bygger en ny idrottsbyggnad.

Projektfakta

Ny skol- och idrottsbyggnad samt renovering

Nälstaskolan ska både byggas ut och byggas om. En ny skolbyggnad för lågstadiet ska ersätta dagens tillfälliga paviljonger. Byggnaden kommer bland annat att bestå av en utökad matsal, nya administrativa ytor och elevhälsan. Den äldre skolbyggnaden och skolgården kommer i sin tur att renoveras och byggas om. Dessutom rivs skolans idrottsbyggnad och ersätts av en ny. Skolan får även en ny entré och inglasade gångar som kopplar ihop de olika byggnaderna.

De nya byggnaderna ska uppnå Miljöbyggnad Silver. Det innebär att de uppfyller särskilda krav på energi, inomhusmiljö och material. De ska vara hållbara för både människor och miljö.

Evakuering av vissa delar av skolan

Under byggtiden pågår verksamheten som vanligt i skolan men delar av skolan evakueras. Evakueringen sker för att det ska gå att bygga nytt samt för att bygget inte ska innebära någon fara för verksamheten.

Nya lokaler ska möta behovet av skolplatser

En av anledningarna till att skolan byggs om och ut är för att fler skolplatser behövs i stadsdelen. Skolan behöver dessutom ersätta de tillfälliga paviljongerna som de måste ta bort på grund av att bygglovet har gått ut. När skolan står färdig kan 320 fler elever gå i skolan där.

Skolans idrottsbyggnad behöver ersättas eftersom den är i dåligt skick.

Skolan byggs om 2016–2020

Byggstart sker i januari 2016 och avslut beräknas till januari 2020. Bygget består av fyra etapper:

  • Etapp 1: Ny idrottsbyggnad. Beräknas stå klar för inflyttning i maj 2017.
  • Etapp 2: Ny skolbyggnad, utökad matsal, administrativa ytor och elevhälsa, glasgång med förbindelse till befintlig byggnad samt entré med korridor i två plan. Beräknas stå klar för inflyttning till sommaren 2018.
  • Etapp 3: Befintlig skolbyggnad, hus A–E, renoveras och byggs om.
  • Etapp 4: Skolgården renoveras och byggs om.

Byggherre

Byggherre är Skolfastigheter i Stockholm AB (SISAB).

Kontakt

Utbildningsförvaltningen

Frågor om antalet elever och grundskolans verksamhet i stadsdelen.

Skolfastigheter i Stockholm AB (SISAB)

Frågor om genomförandet av bygget av skolan.

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad