dcsimg
Projekt Planerat

Förbättringar på Nockeby Torg

Nockeby - Bromma

Stockholms stad planerar ett större arbete för att rusta upp Nockeby Torg. Genom en tillfällig möblering testar vi lösningar för att skapa större ytor för sociala möten, aktiviteter och sittplatser. Vi hoppas att föreningar, företag och privatpersoner ska vilja vara med och aktiverar torget under testperioden.

Projektfakta

Staden har fått in synpunkter på sådant som kan förbättras på Nockeby Torg. Synpunkterna handlar bland annat om stora vattensamlingar som bildas vid regn, vegetation som skymmer sikten och en rörig trafiksituation. Därför planer vi en större upprustning av torget för att förbättra dessa förhållanden.

Just nu finns en tillfällig möblering på torget som skapar större ytor för sociala möten, aktiviteter och sittplatser. Den tillfälliga möbleringen låter boende och besökare uppleva ett annorlunda Nockeby Torg. Vi ser gärna att föreningar, företag eller privatpersoner använder den nya platsen för aktiviteter som till exempel marknad eller loppis.

Staden tar löpande emot synpunkter från boende, besökare och verksamheter på hur torget upplevs. Synpunkterna kommer ligga till grund för förslaget på hur Nockeby Torg ska utformas. Projektets planering pågår för fullt men är fortfarande i ett relativt tidigt skede och hur torget kommer att se ut i framtiden är inte bestämt än. Hur du kan vara med och påverka kan du läsa mer om i slutet på den här sidan.

Sommartorget blir ett vintertorg

Stockholms stad har samlat in synpunkter på Nockebys sommartorg sedan torget etablerades i juni 2020. Det har kommit in både positiva synpunkter och önskemål om förändringar. En majoritet av synpunkterna har varit positiva till att torget fått en större yta för sociala möten, aktiviteter och sittplatser. Därför togs ett beslut under senhösten att förlänga den tillfälliga möbleringen och att göra Nockeby Torg till ett vintertorg. Vi hoppas att föreningar och företag precis som under sommaren ska vilja vara med och aktivera torget.

Vintertorget kommer ha en ny möblering som är anpassad till vintersäsongen. Det kommer ställas upp en gran på torget tillsammans med vinteranpassade sittplatser och den befintliga belysningen. Torget kommer att förändras under vintern och granen kommer att ersättas med en lysande sittmöbel som kallas ”Vinterljus”. På torget kommer det också finnas plats för att anordna evenemang, till exempel en marknad eller en loppis.

Möbleringen kommer vara placerad på den södra delen av torget mellan Västerled och Rättviksvägen/Nockebyvägen.   

Anordna ett evenemang

Driver du en verksamhet i anslutning till Nockeby Torg? Är du medlem i en förening eller är du en privatperson med en idé på en aktivitet du skulle vilja anordna på torget? Den möjligheten kommer du ha när Nockeby får sitt vintertorg.

Under vintermånaderna kommer du kunna söka tillstånd, till exempel för att anordna en marknad, loppis, eller ett evenemang.

Så går det till

För att få använda offentlig plats behöver du ett polistillstånd. Du behöver skriva en ansökan och i den ska du ange vilken plats etableringen gäller. Skicka din ansökan till Polisen och bifoga en skiss eller ritning på var du vill placera föremål samt måtten på dessa.

Ansök i god tid. Det kan ta upp till fyra veckor att få din ansökan godkänd. Avgiften varierar beroende på vad du vill göra och på vilken plats. Polisen tar alltid ut en administrativ avgift.

Mer information om ansökningsprocessen och vad du kan göra hittar du på vår tillståndswebb.

Läs mer och ansök om plats på ett vintertorg.

Påverkan på trafiken

Torget kommer vara framkomligt med bil under vintermånaderna men möbleringen kommer ta delar av körytan och parkeringsplatserna i anspråk.

Trafiken på torgets södra delar kommer bli dubbelriktad. Skyltning kommer sättas upp på plats för att tydligt visa vilka regler som gäller.

För att kompensera för parkeringsplatserna som försvinner efter att möbleringen är på plats kommer vi skapa tillfälliga parkeringsplatser i korsningen Rättviksvägen/Nockeby torg samt på Nockebyvägen.

Tänk på att hålla avståndet

Stadens vintertorg ska ge mer utrymme för dem som vistas ute på våra gator och torg men vi behöver alla hjälpas åt och ta ansvar för de åtgärder vi själva kan göra för att inte sprida smitta. På så sätt skyddar du både dig själv och andra. Följ stadens och Folkhälsomyndighetens riktlinjer.

Läs mer om Stockholms stads arbete med coronakrisen

En del av ett levande Stockholm

Vintertorgen är vintersäsongens motsvarighet till Stockholms sommargågator och sommartorg. Det är satsningar som staden arbetat med sen 2015. Målet är att skapa ett mer levande offentligt rum med trivsamma miljöer som bidrar till ett attraktivt stadsliv.

I vinter görs sex torg om till vintertorg.

Årets vintertorg

Var med och påverka projektet

Du kan vara med och påverka utformningen av Nockeby Torg genom att kontakta oss och berätta vad du vill förändra eller bevara på torget. Det gör du lättast genom att lämna en synpunkt i appen Tyck till under ämnet torg. Beskriv ditt ärende noggrant och skriv gärna att det gäller just Nockeby Torg.

Läs om hur du laddar ner och använder appen på stadens webbplats.

Felanmälan och tyck till om trafik- och utemiljö

Tidplan

  • Insamlingsarbetet av åsikter från boende, besökare, verksamheter, med flera började i slutet av 2019.
  • Under sommaren 2020 blev Nockeby Torg ett sommartorg med en tillfällig möblering.
  • Den tillfälliga möbleringen förlängdes under hösten 2020.
  • Under vintern 2020 blir Nockeby Torg ett vintertorg, med ny vinteranpassad möblering.
  • I februari 2021 planeras projektets programhandling vara färdig.

En programhandling är en handling som innehåller mer precisa mål och krav för projektet. Den är övergripande och fortfarande inte ett dokument med färdiga beslut kring hur torget kommer att se ut.

Eftersom det krävs en rad politiska beslut innan projektet sätter igång går det idag inte att svara på när arbetet kommer att sätta igång. Tidplanen kommer att uppdateras löpande.

Kontakt

Trafikkontoret

Uppdaterad