dcsimg
Projekt Planerat

Förbättringar på Nockeby Torg

Nockeby - Bromma

I sommar är Nockeby Torg ett sommartorg. Stockholms stad planerar ett större arbete för att rusta upp torget och ett sommartorg innebär att vi genom en tillfällig möblering testar lösningar för att skapa större ytor för sociala möten, aktiviteter och fler sittplatser.

Projektfakta

I planeringen inför upprustningen av Nockeby Torg är dina åsikter viktiga. Därför vill vi att du i sommar ska få möjlighet att se ett annorlunda Nockeby Torg så att du kan berätta för oss vad du vill förändra eller bevara.

En planerad upprustning

Staden har fått in synpunkter på vattensamlingar som bildas vid regn, vegetation som skymmer sikten och en rörig trafiksituation. Genom att en större upprustning av torget vill vi förbättra dessa förhållanden.

Projektet är fortfarande i ett tidigt skede. Hur torget kommer att se ut i framtiden och när arbetet kommer påbörjas är inte bestämt än. Efter att vi samlat in synpunkter från boende och besökare av Nockeby Torg under sommaren kommer resultatet sammanställas och utvärderas. Detta kommer ligga till grund för arbetet framåt. 

Nockeby Torg blir ett sommartorg

Mellan juni och oktober är Nockeby Torg ett sommartorg. Det innebär att torget kommer ha en tillfällig möblering med större ytor för sociala möten, aktiviteter och sittplatser.

Möbleringen består av sittmöbler, soffor, bord och stolar, träd och blommor samt en ny belysning. Tillsammans ska både möbler och växter skapa en inbjudande miljö att vistas i. På torget hittar du också en boulebana och en lekyta för barnen.

Sommartorgets möblering kommer placeras på den södra delen av torget, mellan Skaldevägen och Rättviksvägen/Nockebyvägen.

Karta över den tillfälliga möbleringen

Påverkan på trafiken

Torget kommer vara framkomligt med bil under sommarmånaderna men möbleringen kommer ta delar av körytan och parkeringsplatserna i anspråk.

Trafiken på torgets södra delar kommer bli dubbelriktad. Skyltning kommer sättas upp på plats för att tydligt visa vilka regler som gäller.

För att kompensera för parkeringsplatserna som försvinner efter att möbleringen är på plats kommer vi skapa tillfälliga parkeringsplatser i korsningen Rättviksvägen/Nockeby torg samt på Nockebyvägen.

Tänk på att hålla avståndet i sommar

Stadens sommarplatser ska ge mer utrymme för dem som vistas ute på våra gator och torg men vi behöver alla hjälpas åt och ta ansvar för de åtgärder vi själva kan göra för att inte sprida smitta. På så sätt skyddar du både dig själv och andra. Följ stadens och Folkhälsomyndighetens riktlinjer.

Läs mer om Stockholms stads arbete med coronakrisen

En del av ett levande Stockholm

Sommargågator, sommartorg och pop up-parker är något som Stockholms stad har arbetat med sen 2015. Målet är att skapa ett mer levande offentligt rum med trivsamma miljöer som bidrar till ett attraktivt stadsliv.

I sommar har staden gjort om ett tjugotal platser i både inner- och ytterstaden till olika typer av sommarplatser.

Årets sommarplatser

Var med och påverka projektet

Du kan vara med och påverka utformningen av Nockeby Torg i framtiden genom att kontakta oss och berätta vad du vill förändra, eller bevara, på torget. Det gör du lättast genom att lämna en synpunkt appen Tyck till under ämnet torg. Beskriv ditt ärende noggrant och skriv gärna att det gäller Nockeby Torg.

Läs om hur du laddar ner och använder appen på stadens webbplats.

Felanmälan och tyck till om trafik- och utemiljö

Tidplan

Projektet befinner sig just nu i en fas där vi samlar in åsikter från boende och besökare för att kunna planera för vilka åtgärder som är aktuella för Nockeby Torg. När arbetet kommer sätta igång är inte klart än. Denna sida kommer uppdateras med information löpande under projektets gång.

Kontakt

Trafikkontoret

Uppdaterad