Projekt Planerat

Nockeby torgs sommartorg och trafiklösningar

Nockeby - Bromma

Stockholms stad planerade mellan 2020 och 2022 ett större arbete för att rusta upp Nockeby torg. Projektet har avbrutits men Nockeby behåller sitt sommartorg även i år. Det betyder att den tillfälliga torgytan framför bageriet och klädbutiken stannar kvar åtminstone till hösten 2022.

Projektfakta

Uppstart och nedläggning av projektet

Projektet att rusta upp Nockeby torg startade under senhösten 2019 efter att Stockholms stad tagit emot synpunkter om vattensamlingar, vegetation och en rörig trafiksituation. Staden beslutade att se över hela torget och utreda möjliga förbättringar.

För att göra torget mer levande och samtidigt testa nya trafiklösningar blev Nockeby torg ett sommartorg sommaren 2020 med nya möbler, växter och belysning. Den tillfälliga möbleringen blev ett sätt att utreda möjliga lösningar utan att göra permanenta åtgärder. 

Under testperioden samlade staden in synpunkter från boende, besökare och verksamheter på Nockeby torg. Sommartorget och de nya ytorna för umgänge uppskattades av många boende i Nockeby och den tillfälliga möbleringen förlängdes i omgångar hela vägen fram till vintern 2021/2022. 

Projektet avbröts vid årsskiftet 2021/2022. Skälet till det är för att det saknas finansiering för att gå vidare med projektet.

Nockeby får ett sommartorg sommaren 2022

I januari 2022 skickade Stockholms stad ut information om att det planerade projektet att rusta upp Nockeby torg avbryts och att möbler och utformning skulle flyttas bort från torget i mars. Utskicket gjorde att många boende och verksamheter runt torget hörde av sig till staden och önskade att behålla möbler och torgytan framför bageriet.

Synpunkter har lett till att trafiknämnden den 17 februari fattade ett beslut om att Nockeby torg ska ingå i stadens sommarplatser även i år. Torgytan och möbleringen kommer därför finnas kvar åtminstone fram tills i höst.

Under april 2022 kommer du kunna läsa mer om Nockebys sommartorg på stadens webbplats Upplev Stockholm.

Sommarplatser

Planerade åtgärder på torget

När möbleringen på torget flyttas bort planeras några mindre åtgärder för att förbättra trafiksituationen på torget:

  • De två nya parkeringsplatser som skapades på södra sidan av torget när det möbleras kommer vara kvar
  • De trafikhinder som förhindrar olovlig parkering mitt emot Coop kommer vara kvar
  • Nya trafikhinder sättas upp mitt emot bageriet när den ytan åtgår till körbana

Tidplan

Den planerade upprustningen har avbrutits men Nockeby torg behåller torgytan utanför bageriet åtminstone fram tills i höst. 

Bilder från sommar- och vintertorget

Kontakt

Trafikkontoret

Uppdaterad