Projekt Genomfört

Norr Mälarstrands gårdar rustas upp

Kungsholmen

Gårdarna rustas upp för att ta tillbaka de höga arkitektoniska värden som de en gång haft. Ambitionen är också att lyfta fram de anonyma gårdsmiljöerna och göra allmänheten uppmärksam på att de är allmän mark.

Projektfakta

Gårdarna utmed Norr Mälarstrand utgörs av fem innergårdar som öppnar sig ut mot Norr Mälarstrand och Riddarfjärden. De anlades under tidigt 1930-tal enligt ett strikt klassicistiskt mönster med raka gångar, häckar och prydnadsträd i rader.

Innergårdarna har under decennierna som gått blivit slitna och i delar förfallna. En upprustning har därför ansetts nödvändig för att ta tillbaka de höga arkitektoniska värden som gårdarna en gång haft. Samtidigt har man sett behovet att lyfta fram de anonyma gårdsmiljöerna och göra allmänheten uppmärksam på att de är allmän mark.

Genomförda åtgärder

Ett program för vård och upprustning av gårdarna togs fram under 2012. Pontonjärgården rustades sedan 2013 med ny belysning, nya gräsytor, prydnadsträd, buskar och rosor samt ny utrustning, gångvägar och barnvagnsramper i trapporna. Chapmangården rustades 2014 och Fågelbärsgården färdigställdes under 2016-2017.

Kommande åtgärder

  • Upprustning av Rinmansgården pågår och beräknas vara klar till sommaren 2022.
  • Upprustning av Jaktvarvsgården kvarstår.

Tidplan

Gårdarna renoveras etappvis utifrån budget. 

Ansvarig

Kungsholmens stadsdelsförvaltning ansvarar för projektet.

Vill du veta mer?

Läs mer om projektet i gestaltningsprogrammet som beskriver upprustningen.

Gestaltningsprogram för Norr Mälarstrands gårdar

Kontakt

Kungsholmens stadsdelsförvaltning

Uppdaterad