• Planering
  • Beslutad
  • Pågående
  • Genomfört

Finplanering i centrala Hagastaden

Norrmalm

Finplanering pågår på Norra Stationsgatan, Dalagatan, Valfrid Palmgrens Gata och Agnes Arvidssons Gata.

Allt eftersom bostads- och kontorskvarteren i Hagastaden byggs klart, kan stadsrummet göras färdigt med granithällar på trottoarer, gatuträd, cykelställ och övriga arbeten som ingår i en finplaneringsentreprenad.

Tidsplan

Beräknas färdigt hösten 2024.

Aktör

Beställare: Stockholms stad exploateringskontoret projekt Hagastaden
Utförare: Svevia

Projekt i centrala Hagastaden

Hitta hit

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planarbetet. Här kan du också under vissa perioder lämna synpunkter på förslaget. 

Fråga om projektet

Skicka in din fråga via formuläret.

* Obligatorisk uppgift

Vad handlar din fråga om?*

Mer om stadsutvecklingsområdet

Projekt på Norrmalm

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad