dcsimg
Föreslagen byggnad sedd från Hamngatan österut. Illustration: Apple/Foster&Partners
Föreslagen byggnad sedd från Hamngatan österut. Illustration: Apple/Foster&Partners
Projekt Planerat

Ny byggnad i Kungsträdgården

Norrmalm

En detaljplan håller på att tas fram för fastigheten Sju Sekel 1 i norra delen av Kungsträdgården. Planens syfte är att möjliggöra för en ny byggnad.

Nu pågår samråd

Projektfakta

Ny  flaggskeppsbutik i Kungsträdgården

En detaljplan håller på att tas fram för fastigheten Sju Sekel 1 i norra delen av Kungsträdgården. Planens syfte är att möjliggöra för en ny byggnad. Planen syftar även till att ordna och förtydliga denna del av Hamngatans gaturum.

Tomträttsinnehavaren önskar uppföra en så kallad flaggskeppsbutik. Tomträttsinnehavaren önskar en byggnad med annan form och större transparens än den byggnad som finns på platsen och detaljplanen behöver därför ändras.

I flaggskeppsbutiken kommer utöver försäljning anordnas en rad aktiviteter som är gratis för deltagarna. Tomträtten innehas av Apple Retail Sweden AB.

Tidplan

Planarbetet startade 2016 och samråd beräknas hållas under sommarhalvåret 2018.

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Catarina Holdar

Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret

(svarar på planeringsfrågor)

Karin Lindgren Gardby

Projektledare, exploateringskontoret

Martin Ottosson

Kommunikationsstrateg, exploateringskontoret

(Media och kommunikation)

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad